Werkveld 2 : Schaalsprong

Een economisch gezond bedrijf evolueert om rendabel te blijven. In de huidige context impliceert dat voor heel wat landbouwbedrijven het maken van een schaalsprong. Waar vroeger een groei van 10% per investeringsstap gangbaar was, is vandaag een verdubbeling van de productie geen uitzondering. Gronden worden daardoor niet alleen intensiever gebruikt, er is ook meer grond nodig om als bedrijf voldoende omzet te blijven draaien. Hoe kan een dergelijke uitbreiding zoveel mogelijk winsten opleveren voor het landschap? Hoe kunnen we het maatschappelijk draagvlak voor die uitbreidingen vergroten?

Werkveld 2 : Schaalsprong

Meer info schaalsprong

Bekijk hoofdstuk schaalsprong

Schaalsprong