PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

©GDI Vlaanderen

©GDI Vlaanderen

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene

Met het landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ wil de stad Oostende een nieuw soort ‘landschapspark’ ontwikkelen als onderdeel van het ‘Groen Lint’. De groene gordel rond de stad Oostende is vooral bekend als fiets- en wandellint van 37 km, dat vijftien ver-schillende landschappen met elkaar verbindt. Als innovatief land-bouwpark wordt Tuinen van Stene daarin een belangrijke nieuwe publieke ruimte. Het projectgebied vormt vandaag met zijn 35 hectare de overgang tussen de bebouwing en het open landbouwlandschap.

Vandaag is de afstand tussen de producent van voedsel en de consument ervan, zowel ruimtelijk als mentaal, zeer groot. Het ontwerp van het nieuwe landbouwpark moet klassieke parkfuncties, zoals natuur, landschapsbeleving, recreatie, erfgoed en waterberging, laten samensporen met nieuwe vormen van stadsnabije landbouw, waardoor de stad en de landbouwsector weer dichter bij elkaar komen. Het ontwerpteam deelde het gebied op in vier deelruimtes. Elke deelruimte in het gebied heeft een eigen verhaal met eigen principes en wensbeelden, dat uitnodigt tot dialoog en afstemming op weg naar realisatie. Het watersysteem, de bodemstructuur, het microreliëf en de stedelijke systemen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het ontwerp zet vooral in op meervoudig gebruik: een pad is er voor de boer, maar ook voor de recreant, een constructie is tegelijk bergruimte voor de landbouw en schuilplaats voor passanten.

Het landbouwpark moet aantrekkelijk worden voor de stad en tegelijk een experimenteerruimte zijn voor nieuwe teelten en/of verdienmodellen die later kunnen doorgroeien tot traditionele landbouw.

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene Stadsbestuur Oostende

De opmaak van een ontwikkelingskader met actieprogramma (vast gedeelte) voor het Landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ in Oostende, met eventuele vervolgopdrachten voor de opmaak van het inrichtingsplan, extra studiewerk, en de realisatie van (delen van) het inrichtingsplan (voorwaardelijk gedeelte).

rapport

Cover rapport PPPL Tuinen van Stene

LIGGING

8400 Oostende, site gelegen tussen Torhoutsesteenweg – Rosmolenstraat – Steensedijk – Stenedorpstraat – Schorredijk

Initiatiefnemer

Stadsbestuur Oostende

Ontwerpteams

Maat-Ontwerpers, Tractebel i.s.m. Georges Descombes en ADR architecten, Jan Willem Van der Schans (Universiteit Wageningen)

projectregie

Marjolijn Claeys, Voorland & Lode Tanghe, Provincie West-Vlaanderen

contactpersoon

Elke Vanempten, algemene coördinatie PPPL

VERGOEDING offertes

VAST GEDEELTE : max. €30.250. (incl BTW) voor opmaak ontwikkelingskader met actieprogramma

VOORWAARDELIJK GEDEELTE : max € 200.000 (incl. BTW) voor opmaak inrichtingsplan, studiewerk en opvolging van de realisatie van het inrichtingsplan (gedetailleerd (detail)ontwerp, opmaak vergunningsdossier, opmaak bestek, kwaliteitsbewaking en supervisie werken, … )

INDICATIEF UITVOERINGSBUDGET

2.000.000 euro (inclusief vergoeding en BTW)

PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking via opdrachtencentrale