Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs in Davos Oprichting van de Alliance for High Quality Baukultur

Van 14 tot 16 januari 2023 vond in het Zwitserse Davos de tweede conferentie van Europese ministers van Cultuur plaats onder de titel ‘Common Good – Shared Responsibility’. Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs ondertekende er als hoofd van de Belgische delegatie de oprichtingsakte van de Alliance for High Quality Baukultur, in naam van de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige gemeenschap.  

De eerste conferentie in 2018 gaf aanleiding tot de publicatie van de verklaring van Davos, ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’. De ondertekenaars riepen onder meer op tot een beter evenwicht tussen de technisch-economische en de sociaal-culturele aspecten van ontwerpen en bouwen. Met deze tweede conferentie wenste men, vijf jaar later, verder te werken op de verklaring uit 2018 en te onderzoeken hoe deze verder in de praktijk gebracht kan worden. Daartoe werd een Alliance for High Quality Baukultur opgericht, om een interdisciplinaire dialoog en multisectorale samenwerking hierover mogelijk te maken. 

Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs ondertekende als hoofd van de Belgische delegatie de oprichtingsakte, in naam van de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige gemeenschap. De toetreding tot dit netwerk biedt het Team Vlaams Bouwmeester onder meer de kans om Europese collega’s te ontmoeten en standpunten af te toetsen ter voorbereiding van de conferentie die het zal organiseren in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap in 2024.