Procedure

Het traject Pilootprojecten Ontwikkeling Verontreinigde Terreinen bestaat uit vijf fasen. Er zijn twee oproepen, één voor een strategisch verkenningsteam en vervolgens één voor ontwerpteams voor de Pilootprojecten.

1. Strategische verkenning

De ruimtelijke potenties van verontreinigde terreinen worden in deze fase in kaart gebracht. tijdens deze fase wordt het kader gecreëerd waarbinnen de oproep naar mogelijke Pilootprojecten zal gebeuren. Een strategisch verkenningsteam zal in deze fase worden aangesteld om deze ruimtelijke potenties, dit kader, te vormen. Bovendien zal dit verkenningsteam deze potenties aftoetsen aan de macro-problematieken en de concrete problemen op het terrein (o.a. aan de hand van workshops).Fase 1 resulteert in de publicatietekst voor de oproep naar initiatiefnemers. Op 3 december 2015 wordt de strategische verkenning gepresenteerd.

2. Selectie van pilootprojecten

Vervolgens worden er ambitieuze opdrachtgevers gezocht die hun project wensen uit te werken volgens de principes in de strategische verkenning. De oproep naar opdrachtgevers wordt gelanceerd samen met de presentatie van het verkennend onderzoek op 3 december 2015.

3. Opmaak van de projectdossiers

Voor elk van de geselecteerde Pilootprojecten wordt een projectdossier opgemaakt. In dit dossier worden de bevindingen en de ambities die resulteren uit het strategisch onderzoek, getransponeerd naar een concrete site en vervolgens geformuleerd als een ontwerpopgave. Deze fase resulteert in de publicatietekst en het projectdossier voor de call naar ontwerpteams. De projectdossiers worden opgemaakt in de eerste helft van 2016.

4. Selectie van ontwerpteams

Op basis van de projectdossiers wordt een selectieprocedure voor ontwerpteams opgestart. Door de gekozen ontwerpteams wordt ontwerpend onderzoek verricht op de concrete projecten. Het resultaat van deze fase zijn studies die de basis vormen voor een verdere uitvoering van het project en een eindpublicatie met de conclusies van het ontwerpend onderzoek en beleidsaanbevelingen. De oproep naar ontwerpteams zal gebeuren gelijklopend met de opmaak van de projectdossiers. Het ontwerpend onderzoek dat deze teams verrichten zal gefinaliseerd worden na de zomervakantie van 2016.

5. Realisatie van de pilootprojecten

Nadat de ontwerprichtlijnen voor de Pilootprojecten gekend zijn, kan de verdere uitwerking gebeuren. Deze fase omvat verder de effectieve realisatie van de projecten op het terrein. Deze fase zal aanvangen in de loop van 2017.