Procedure

Het traject Pilootprojecten Ontwikkeling Verontreinigde Terreinen bestaat uit vijf fasen. Er zijn twee oproepen, één voor een strategisch verkenningsteam en vervolgens één voor ontwerpteams voor de Pilootprojecten.

1. Strategische verkenning en omkadering van het project

De ruimtelijke potenties van verontreinigde terreinen werden in de strategische verkenning in kaart gebracht. De kwaliteitskamer stuurt het proces van de Pilootprojecten aan.

Tijdens deze fase werd het kader gecreëerd waarbinnen de oproep naar mogelijke Pilootprojecten zou gebeuren. Een strategisch verkenningsteam werd aangesteld om deze ruimtelijke potenties, dit kader, te vormen. Bovendien toetste dit verkenningsteam deze potenties af aan de macro-problematieken en de concrete problemen op het terrein (o.a. aan de hand van workshops/ronde tafels). Fase 1 resulteerde in de publicatietekst voor de oproep naar initiatiefnemers. Op 3 december 2015 werd de strategische verkenning gepresenteerd.

2. Studienamiddag en presentatie strategische verkenning Donderdag 3 december 2015 in La Tricoterie te Brussel.

Op donderdag 3 december 2015 lanceerde Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, samen met Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters en Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans de oproep voor de Pilootprojecten Terug in Omloop.

Gekoppeld aan de oproep werd een studienamiddag georganiseerd, waarop de strategische verkenning (waarin de prototypes werden uitgewerkt) werd toegelicht. Ook werd aan de hand van een geïnspireerd innovatief project stilgestaan bij de opzet van de Pilootprojecten Terug in Omloop. Het concrete procesverloop en de praktische informatie met betrekking tot het indienen van kandidaturen werd uiteengezet. De namiddag werd afgesloten met een receptie met aandacht voor enkele lopende innovatieve en inspirerende projecten uit Vlaanderen.

Prototypische scenario's

Om de ambitie van de pilootprojecten concreet te maken en te testen aan de Vlaamse situatie op het terrein werden 5 prototypische scenario’s gedefinieerd

3. Selectie van pilootprojecten

Na de strategische verkenning werden er ambitieuze opdrachtgevers gezocht die hun project wensen uit te werken volgens de principes in de strategische verkenning. De oproep naar opdrachtgevers werd gelanceerd samen met de presentatie van het verkennend onderzoek op 3 december 2015.

Volgende projecten werden geselecteerd: De Havenlaan van Stad Vilvoorde, CTC3 van de gemeente Houthalen-Helchteren, De Lage Weg van Stad Antwerpen, Timelab uit Gent en circulair laboratorium de Potterij van de OVAM uit Mechelen.

4. selectie van projectregisseurs

Op basis van de projectdossiers werd een selectieprocedure voor projectregisseurs opgestart voor elk van de 5 projecten. De gekozen projectregisseurs zijn verantwoordelijk voor het proces dat leidt naar een realiseerbaar project, in samenspraak met de respectievelijke projectleiders binnen de overheid.  wordt ontwerpend of ondersteunend onderzoek verricht op de concrete projecten. Het resultaat van deze fase zijn studies die de basis vormen voor een verdere uitvoering van het project en een eindpublicatie met de conclusies. 

5. Begeleiding en uitvoering van de pilootprojecten

De projectleiders en projectregisseurs werken in relatie met lokale actoren toe naar een gedragen projectdefinitie en een afgebakende opdracht voor ontwerpend onderzoek – of onderzoekend ontwerp.  

Partners en betrokken partijen

Partners

 • De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
 • Team Vlaams Bouwmeester
 • Departement Omgeving
 • Agentschap Binnenlands Bestuur
 • Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectcoördinatoren voor de vijf pilootprojecten

Walter Tempst (2014), Caroline Newton (2015 tot 2018) en An Eijkelenburg (2018 tot 2021), OVAM

Projectleiders vanuit de lokale besturen of opdrachtgevers voor de vijf pilootprojecten

 • An Eijkelenburg en Tim Caers, OVAM
 • Klaas Meesters, stad Vilvoorde
 • Evi Swinnen, Timelab
 • Bertien Buntinx, gemeente Houthalen-Helchteren
 • Veva Roesems, stad Antwerpen

Projectregisseurs voor elk van de vijf pilootprojecten

 • De Potterij in Mechelen: Stephanie De Deken, Kathleen Van de Werf (BUUR), Toon Manders (Miss Miyagi)
 • Havenstraat in Vilvoorde: Stefanie Cornut (Common Ground)
 • Timelab in Gent: Jan Leyssens (Switchrs)
 • Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren: Julie Marin, Kathleen De Beukelaer, Bruno De Meulder (KU Leuven)
 • Lageweg in Hoboken: Dieter Leyssen (51N4E)

Leden van de kwaliteitskamer

 • Voor de OVAM: Walter Tempst, Pascal Maebe, Ellen Luyten
 • Voor het Team Vlaams Bouwmeester: Erik Wieërs (vanaf 2020), Leo Van Broeck (van 2016 tot 2020), Stefan Devoldere (van 2015 tot 2016), Peter Swinnen (tot 2015) 
 • Voor het Departement Omgeving: Tom Van Rensbergen 
 • Voor het Agentschap Binnenlands Bestuur: Stefaan Tubex (tot 2014), Stijn Van Wolputte (vanaf 2015)
 • Voor het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO): Tinne Verheyen, Gert De Smedt
 • Voor het kabinet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving Energie en Toerisme Zuhal Demir (vanaf 2019): Victor Dries
 • Het kabinet van Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie: Hilde Crevits
 • Voor het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (vanaf 2019): Ingo Luypaert
 • Voor het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (tot 2019): Hugo Geerts, Michiel Boodts
 • Voor het kabinet van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters (tot 2019): Johan Guldix
 • Voor het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (tot 2019): Simon Gheysen
 • Externe expert: Jan Leyssens (tot 2016), Philippe Van Wesenbeeck (stad Gent)