Netwerkevent en webinars

In een serie webinars en een netwerkevent brengen de projectpartners de ervaringen en lessen uit het traject in omloop. Daarom organiseren we 3 korte inspirerende inhoudelijke webinars en volgt op 3 december een netwerkevent.

Afsluitend netwerkevent

Het Team Vlaams Bouwmeester, OVAM en de partners van het traject Terug in Omloop organiseren een netwerkevent voor al wie betrokken is bij de herontwikkeling van brownfields in Vlaanderen. Aan de hand van highlights uit de vijf pilootprojecten Terug in Omloop, een rondleiding op de site Lageweg en toelichtingen door inspirerende sprekers over boeiende cases gaan we na, hoe we brownfieldontwikkeling naar een hoger niveau kunnen tillen. 

Herbekijk Webinar 1: Terug in Omloop: de kern van de zaak 29 april 2021 om 15.00u

Hier wordt de pioniersrol toegelicht die door de Terug in Omloop-partners is opgenomen om gebieden of projecten uit het slop te halen. Onder andere thema’s als circulariteit in de ruimte, schaalgroei versus focuszones, grondenbanken, place-making, rekenen&tekenen kwamen hierbij aan bod.

Programma

Vanaf 14.50u - Ontvangst

door An Eijkelenburg (Team Vlaams Bouwmeester)

15.00u-15.05u - Proloog

Het waarom & de relevantie van Terug in Omloop door Walter Tempst (Vlaanderen Circulair)

15.05u-16.00u - 5 projecten

Het verhaal van de 5 projecten

  • in brede zin met een digitale en inhoudelijke rondleiding
  • aan de hand van een bevlogen 1-minuut stelling
  • met tegenlicht door Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs

Sprekers

  • Lageweg Hoboken - Dieter Leyssen (51N4E) en Veva Roesems (Stad Antwerpen)
  • Havenstraat Vilvoorde - Stefanie Cornut (Common Ground) en Klaas Meesters (Stad Vilvoorde)
  • Timelab Gent - Evi Swinnen (vzw Timelab) en Jan Leyssens (Switchrs)
  • Centrum-Zuid Houthalen-Helchteren - Julie Marin (KULeuven) en gemeente Houthalen-Helchteren
  • de Potterij Mechelen: Kathleen Van de Werf (BUUR), Toon Manders (Miss Miyagi) en An Eijkelenburg (OVAM)
  • Moderator: An Rekkers (VRP)

16.00u-16.15u - Debat 

Op basis van vragen van het publiek – moderator An Rekkers (VRP)

16.15u-16.20u - Epiloog

Aankondigingen en teasers voor het vervolg van het communicatietraject – Ann Cuyckens (OVAM)

Webinar 2: Terug in Omloop: Loslaten, van verleden en van starre doelen 17 juni om 15.00u

Er werd ingegaan op de knooppunten in 3 van de 5 projecten, met aandacht voor het voeren van een organisch en gefaseerd projectverloop, tijdelijke invullingen en place making, schaalgroei en schaalkrimp, en de opbouw van partnerschappen.

Programma

15.00u Korte inleiding

door An Eijkelenburg (team Vlaams Bouwmeester / OVAM) – coördinator Terug in Omloop

15.05u Lange termijn en de rol van de stad 

Klaas Meesters (Stad Vilvoorde), Stefanie Cornut (Common Ground) en Steven Ducatteeuw (Blue Strategy) aan de hand van gebiedsontwikkeling de Havenstraat (Vilvoorde)
Hoe zet je een eerste wezenlijke stap in een gebiedsontwikkeling die op lange termijn loopt? Hoe helpt een rekenmodel om een masterplan vorm te geven en te faseren? Wat neem je als stad in handen, en wanneer beperkt je je tot je faciliterende rol?

15.20u Circulaire nutsvoorzieningen

Marc de Vos (Volterra) en Christophe Peeters (Timelab vzw ) aan de hand van de Timelab (Gent)
Kan je circulaire nutsvoorzieningen inbouwen in een gebouw – of net niet? Zijn partners hierbij een betere keuze dan dienstverleners/leveranciers en klanten?

15.45u Circulaire economie

Kathleen Van de Werf (BUUR part of SWECO) en Jan Leyssens (Switchrs) aan de hand van de Potterij/Impact Factory (Mechelen)
Kan de circulaire economie op een marktconforme manier landen en groeien in de stad? Hoe balanceren lokaal bestuur, private actoren en het middenveld hierbij op een (slappe?) koord? En wie tast in de buidel wanneer er gaten dichtgefietst moeten worden?

16.00u Sparring en vragen

In gesprek met de Terug in Omloop-partners

16.20u Uitsmijter

door Jan Leyssens (Switchrs): Ontwerpen met onbekende onbekenden

16.25u einde

 

Moderator: An Rekkers - VRP

Webinar 3: Terug in Omloop: Loskomen van perceelsgrenzen en unieke bestemmingen. 24 juni om 15.00u

Tijdens deze webinar werd ingegaan op perceeloverschrijdend ontwikkelen en ruimte voor economie/maakindustrie en groen,... aan de hand van 2 pilootprojecten.

Programma

15.00u Korte inleiding

door An Eijkelenburg (team Vlaams Bouwmeester / OVAM) – coördinator Terug in Omloop

15.05u Eigenaars en publieke actoren 

Veva Roesems (Stad Antwerpen) en Sven Hermans (DC Belgium) aan de hand van de gebiedsontwikkeling Lageweg (Hoboken)
Hoe kunnen eigenaars in dialoog gaan met publieke actoren over een omvangrijke en ambitieuze gebiedsontwikkeling? Welke afspraken leiden hierin tot stappen vooruit? Welke parameters beïnvloeden een rekenmodel dat achter een masterplan geplaatst wordt? Hoe vang je het creëren van 30% aaneengesloten groen in een gebied financieel op voor de eigenaars? Hoe breng je in afwachting van planningsinitiatieven een kentering in de sfeer van leegstand en verloedering?

15.25u Onzekerheden en dynamiek

Projectpartners aan de hand van bedrijventerrein Centrum-Zuid (Houthalen-Helchteren)
Hoe maak je een (katalysator)project los van de grotere onbekenden die spelen ifv de vlucht vooruit (kort) Hoe krijg je actoren in beweging rond een toekomstverhaal, en wie beweegt eerst? Welke richting en kansen zien wij vanuit centrum-zuid voor de klassieke bedrijventerreinen en hoe kunnen deze omgezet worden in werkelijkheid?

15.40u Sparring en vragen

In gesprek met de Terug in Omloop-partners

16.10u Uitsmijter

door Evi Swinnen (Timelab): De kern van een project in handen houden

16.15u einde

 

Moderator: An Rekkers - VRP