We kunnen het ons niet langer veroorloven om onder het voorwendsel van economische efficiëntie verouderde gebouwen af te breken en te vervangen of voor elke nieuwe ruimtebehoefte telkens weer nieuwe grond aan te snijden Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester

Ruimtelijke strategieën voor verontreinigde terreinen

Verontreinigde terreinen zijn vaak ‘blinde vlekken’ in en rond stedelijke gebieden. In de pilootprojecten ‘Terug in Omloop’ wordt de koppeling gemaakt tussen stedelijke transformaties, economische transitie en geïntegreerde bodemsanering.  

De bedoeling is hierbij om ontwerpend onderzoek met een beleidsvoorbereidende inslag te koppelen aan de realisatie van grensverleggende projecten. Ze zijn een instrument om nieuwe inzichten te verwerven in de aanpak van ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen. Het traject schakelt constant tussen het operationeel en het strategisch niveau. Het is een intensief onderzoek- en ontwikkelingsproject dat zal resulteren in innovatieve bouwprojecten die effectief gerealiseerd worden. 

De Pilootprojecten Terug in Omloop werden in 2014 opgestart in het kader van een samenwerking tussen Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, OVAM, Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, het Vlaamse Stedenbeleid en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.  

Prototypische scenario's

Om de ambitie van de pilootprojecten concreet te maken en te testen aan de Vlaamse situatie op het terrein werden 5 prototypische scenario’s gedefinieerd