Publicaties Pilootprojecten Terug in Omloop

Eindpublicatie Pilootprojecten Terug in Omloop

Deze publicatie brengt het verslag van het Terug in Omloop-traject en de vijf pilootprojecten. Het eerste deel vertelt het verhaal van de herontwikkeling van de vijf sites. Elk van de vijf projecten doorliep een intensief proces, waarbij heel wat complexe thema’s op de testbank werden gelegd, en waarbij de initiële ambities gaandeweg werden aangescherpt. Het tweede deel bundelt de ervaringen die werden opgedaan en die als lessen kunnen worden meegenomen voor andere complexe herontwikkelingsprojecten. 

Deze publicatie is geen eindrapport. Sommige van de pilootprojecten zijn vandaag, een kleine acht jaar later, op weg naar een planningsinitiatief dat in de nabije toekomst tot effectieve realisatie op het terrein kan leiden. Andere zijn al flink uit de startblokken geschoten en blijven gaandeweg groeien. Nog andere hebben intussen al een en ander gerealiseerd, maar dan in een iets minder complexe context dan initieel voorzien. Vaak zijn er mooie neveneffecten te zien: een stuk open ruimte dat ontsnapt aan de ontwikkelingsdruk en groen dat mag blijven, een sociale ontmoetingsplek met een inspirerende circulaire bedrijvigheid, of een tijdelijke invulling met sport of cultuur die, in afwachting van latere plannen, nu al een nieuwe dynamiek geeft aan de buurt. 

 

Auteurs Luc Vander Elst & An Rekkers
Voorwoord Erik Wieërs
Redactieteam An Eijkelenburg, An Rekkers, Joeri De Bruyn, Julie Mabilde, Luc Vander Elst
Eindredactie Joeri De Bruyn, Luc Vander Elst
Grafische vormgeving Cazac
Fotografie Michiel De Cleene (tenzij anders vermeld)
Druk Artoos
Verantwoordelijke uitgever
Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester
Havenlaan 88 bus 10, 1000 Brussel

ISBN 9789040304446
D/2022/3241/084

cover publicatie Pilooprojecten Terug in Omloop 2014-2022

L. Vander Elst, A. Rekkers, Pilootprojecten Terug in Omloop, 2014-2022, Vlaams Bouwmeester, Brussel, 2022, ISBN 9789040304446

Strategisch onderzoek Pilootprojecten Terug in Omloop

De resultaten van het strategisch onderzoek voor de Pilootprojecten Terug in Omloop werden samengevat in een inspirerende publicatie. Deze publicatie zal de handleiding en het toetsingskader zijn bij de verdere uitwerking van de pilootprojecten. Daarnaast is ze een bron van inspiratie voor iedereen die betrokken is bij de herontwikkeling van vervuilde terreinen.

Strategisch onderzoek Pilootprojecten Terug in Omloop

C. Newton, W. Tempst, e.a., Pilootprojecten Terug in Omloop, Vlaams Bouwmeester, Brussel, 2015

Download publicatie

Reglement Pilootprojecten Terug in Omloop

Bij de oproep naar opdrachtgevers werd er eveneens een reglement opgesteld. Hierin werden onder andere alle bepalingen vastgelegd om te komen tot de selectie van de projecten. verder werd ook de samenstelling van de kwaliteitskamer, het procesverloop,... vastgelegd.

 

Pilootprojecten Terug in Omloop. Reglement, Vlaams Bouwmeester,
Brussel, z.d.

Download het reglement PPTiO