©Google 2014

©Google 2014

PPPL1 - De Kijfelaar - Herentals ©Tim Van de Velde

PPPL1 - De Kijfelaar - Herentals ©Tim Van de Velde

PPPL1 - De Kijfelaar - Herentals ©Tim Van de Velde

PPPL1 - De Kijfelaar - Herentals ©Tim Van de Velde

PPPL1 - De Kijfelaar - Herentals ©Tim Van de Velde

PPPL1 - De Kijfelaar - Herentals ©Tim Van de Velde

PPPL1 - De Kijfelaar - Herentals ©Tim Van de Velde

PPPL1 - De Kijfelaar - Herentals ©Tim Van de Velde

PPPL1 - Noorderwijk - De Kijfelaar

Van pachtboerderij naar multifunctioneel avontuur

Pachthoeve De Kijfelaar is gelegen in het Antwerpse Noorderwijk (Herentals). Reeds vier generaties van dezelfde familie deden en doen hier aan landbouw. Bij de laatste generatiewissel transformeerde de activiteit van melkveebedrijf naar gemengde bioboerderij met vleesvee, akkerbouw, en tuinbouw, gericht op de rechtstreekse verkoop. Gronden en gebouwen worden grotendeels gepacht van de lokale adel. Om zowel gebouwen als gronden in effectief landbouwgebruik te houden dringt een renovatie met een specifiek financieringsmodel zich echter op. Daar waar de meeste boerderijen traditioneel het principe ‘1 plaats - 1 boer - 1 woning’ volgen, wil dit pilootproject andere formules verkennen. Een creatieve aanpak wordt daarom gemobiliseerd om de mogelijkheden van een gedeeld gebruik van de gebouwen en een multifunctionele, collectieve landbouw te onderzoeken. Naast de productie van zogenaamde ‘commodity’s’ (melk, graan e.d.), zal onderzocht worden hoe ook landschapsonderhoud, zorglandbouw, hoevetoerisme, seniorenflats of andere verbrede activiteiten zowel de nodige rendabiliteit als landbouw- en landschapsmeerwaarde bieden. In een dergelijk landbouwmodel worden de poorten van de boerderij letterlijk en figuurlijk open gezet.

Via het traject Pilootprojecten Productief Landschap kan De Kijfelaar een model worden voor collectieve ondernemingen van meerdere boeren waarbij behoud van open ruimte, landbouw, en patrimonium centraal staat. Het project heeft een potentieel hoge voorbeeldfunctie en biedt heel wat meerwaarde waaronder het herdenken van het traditioele vastgoedmodel, een gedeeltelijke herbestemming en tegelijk het behoud van landbouwpatrimonium in landbouwgebruik.

PPPL1 - Noorderwijk - De Kijfelaar De Kijfelaar

Plaats

Hoeve De Kijfelaar, Zandhoevestraat 18, 2200 Noordwijk (Herentals)

Initiatiefnemer

Pachthoeve De Kijfelaar

Thema

Onderzoek naar gedeeld gebruik van gebouwen en een multifunctionele, collectieve landbouw.