©Google 2014

©Google 2014

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - stadslandbouw - ©Tim Van de Velde

PPPL3 - Maasmechelen - Stadslandbouw

Van woonuitbreiding tot land(schaps)bouw

Dicht bij de Maasmechelse kern ligt een nog onontwikkeld woonuitbreidingsgebied. Door zijn ligging vormt deze zone een belangrijke maatschappelijke plek in het stedelijk weefsel. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd daarom al besloten dat de woonuitbreidingsgebied best niet meer volledig wordt ingevuld met wonen. Gezien de druk op landbouw in het natuurrijke Maasmechelse landschap lijkt een landbouwbestemming in nauwe relatie met het landschap en de stedelijke kern aangewezen. De landbouw kan er vanuit een lang verleden rekenen op een imago als landschapsverzorger (aanvullend op de landbouwactiviteit). Recent is zij dit imago echter deels verloren door sectoraal denken, een sterke schaalvergroting en een ver doorgedreven efficiëntie. Dit pilootproject wil aantonen dat landbouw en landschapszorg in een bedrijfseconomische context verenigbaar zijn. Door een goede regie met goede afspraken tijdens het proces kunnen de partners elk hun rol spelen in de realisatie van het totaalbeeld waarbij landbouw, landschap, recreatie en educatie verenigd worden en elkaar versterken.

Binnen het pilootproject zullen de mogelijkheden onderzocht worden om van dit gebied een open ruimte te maken waar de veehouderij kan renderen en waarbij recreatieve maatregelen, educatie en andere maatschappelijke relevante functies onderzocht worden. Een landschappelijke verweving van het geheel is daarbij een basisvoorwaarde. Alternatieve woonvormen (i.e. co-housing) kunnen maar zijn geen voorwaarde. Zoals de initiatiefnemers argumenteren is het project belangrijk voor de toekomstige bedrijfsvoering van de investerende partners. De gemeente faciliteert vanuit haar mogelijkheden, maar een ontwerpmatige aanpak en regie met specifieke sectorkennis kunnen het slagen van dit project exponentieel beïnvloeden. De idee om een woonuitbreidingsgebied niet op de klassieke manier te ontwikkelen, maar in zijn context te plaatsen en te zoeken naar een ruimere maatschappelijke meerwaarde waar zowel landbouw, recreatie, school en ruimere omwonenden wel bij varen heeft een hoog innovatief gehalte en leverde een selectie tot Pilootproject Productief Landschap op.

PPPL3 - Maasmechelen - Stadslandbouw Gemeentebestuur Maasmechelen

Plaats

Gebied tussen de trappenstraat/heirstraat, Maasmechelen 

Initiatiefnemer

Gemeentebestuur Maasmechelen

Thema

Zoeken naar een ruimere maatschappelijke meerwaarde waar zowel landbouw, recreatie, school en ruimere omwonenden wel bij varen.