©Google 2014

©Google 2014

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Professionele stadslandbouw REO

Professionele stadslandbouw in dakserre

De verwerving van brownfieldsite Vuylsteke opende heel wat logistieke opportuniteiten voor de REO Veiling in Roeselare. De potentie van de site gaat echter verder dan logistiek. Ook een zogenaamde ‘Green-hub’ waar industrie, distributie, landbouw, energietoelevering en onderzoek elkaar ontmoeten zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Intensief ruimtegebruik, duurzaam energie- en watergebruik, en een geïntegreerd onderzoek naar de verdere verduurzaming van de glastuinbouw staan daarbij voorop. Via een partnerschap met Inagro biedt dit pilootproject kansen voor de realisatie van een professionele serre voor tuinbouwproductie op het dak van de logistieke loods. Landbouw en industrie hoeven immers niet enkel concurrenten van schaarse grond te zijn, het kunnen eveneens partners in een optimaler ruimtegebruik worden. Naast grensverleggend ruimtegebruik kan dit pilootproject eveneens een trendbreuk realiseren door stadslandbouw te professionaliseren. De zichtbaarheid van de locatie aan de ring rond Roeselare en de hoge bezoekfrequentie van de veilingactiviteiten vragen daarenboven om een ontwikkeling met architectonische meerwaarde.

Gezien het innovatieve karakter van dit project waarbij onderzoek en productie nauwer met elkaar verbonden zouden kunnen worden, waarbij een opschaling en professionalisering van het stadslandbouwmodel zou kunnen plaatsvinden, en gezien de mogelijke meerwaarde van een piloot-traject in het begeleiden en verhogen van de architectonisch-ruimtelijke kwaliteit en uitstraling besliste de stuurgroep dit project te selecteren als Pilootproject Productief Landschap.

PPPL2 - Roeselare - Professionele stadslandbouw REO Reo-veiling site Vuylsteke

Plaats

Reo Veiling, site Vuylsteke, Oostnieuwkerksesteenweg 101, 8800 Roeselare 

Initiatiefnemer

Reo Veiling, site Vuylsteke

Thema

Onderzoek naar een grensverleggend en gedeeld ruimtegebruik (logistiek en landbouw) met een professionalisering van stadslandbouw.