Projecten

De kwaliteitskamer selecteerde na een oproep naar initiatiefnemers vijf Pilootprojecten Onzichtbare Zorg. Voor elk pilootproject werd een ontwerpend onderzoek uitgevoerd door drie verschillende ontwerpteams. Uit deze drie teams werd één team gekozen om het project uit te voeren.