Colloquium Zorg

Op 10 februari 2014 organiseerden Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen het colloquium 'Zorg in het huis in de stad' in het ING Gebouw in Brussel . In het bijzijn van de 300 aanwezigen werd een round-up gegeven van inspirerende, kleinschalige en privatieve initiatieven binnen het kader van de vermaatschappelijking van de zorg. In de namiddag werden de resultaten gepresenteerd van de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg.

Presentaties

9.00 

Onthaal en koffie

9.20 

Filip De Rynck, moderator
Verwelkoming

9.30 

Karine Moykens, Secretaris-generaal van het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Beleid en tendensen in Vlaanderen.

9.45 

Fionnuala Rogerson (IRL), Principal Fionnuala Rogerson Architects, Vice President Royal Institute of the Architects of Ireland.
Universal Design in de stad, in de straat en in het huis.
Presentatie

10.15

 Zorg in het huis in de straat - 5 cases

 1. Kleinschalige zorgverlening en bestaand patrimonium, Frans Horsten, vzw Klooster Meer
  presentatie
 2. Beeldreportage mobiel dienstencentrum OCMW Deerlijk, Ingeleid door Sabine Persad, dienst Welzijn Provinciebestuur West-Vlaanderen
  presentatie, filmreportage
 3. Meerwaarde van cohousing bij kleinschalige zorgverlening, Sofie Deberdt, vzw Samenhuizen
  presentatie
 4. betaalbaarheid van kleinschalige zorgverlening. Geert De Pauw, Community Land Trust - Linda Struelens, vzw EVA
  presentatie
 5. Inschakelen privépartners voor de realisatie van maatschappelijke doelen. Jan Lambrecht, OCMW Gent
  presentatie

12.00 

Anne Dedry, Directeur Ons Zorgnetwerk
Vermaatschappelijking van zorg gezien door de gebruiker
presentatie

12.30 

Lunch 

14.00

Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester
Presentatie van het ontwerpend onderzoek voor de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg.
presentatie

14.45

Chantal Van Audenhove, Directeur Lucas
Beleidsaanbevelingen
presentatie

15.00 

Debat
met Peter Swinnen, Philippe Van Wesenbeeck, Tarsi Windey, Joachim Declerck en Filip D’Haene

16.00 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 • Slotbeschouwing
 • Voorstelling publicatie Pilootprojecten Onzichtbare Zorg

16.20 

Receptie

Symposium 'Ruimte voor zorg'

De Pilootprojecten Zorg werden aangekondigd op 13 december 2011 op het symposium 'Ruimte voor zorg'. Meer dan 300 mensen uit de ouderen- en thuiszorgsector, architecten, projectontwikkelaars en ruimtelijke planners woonden op 13 december 2011 in Brussel het symposium 'Ruimte voor zorg' bij.

9u00

Onthaal en koffie

9u30

Verwelkoming door Filip De Rynck, dagvoorzitter

9u35

Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester
onzichtbare zorg?

10u00

Tom Lagast, projectleider Beleidsplan Ruimte Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
uitdagingen en denkpistes voor wonen en zorg 2020-2050

10u25

Ton Venhoeven, architect Venhoeven CS en Rijksadviseur voor de Infrastructuur
De gezonde stad: duurzaam, actief en aantrekkelijk. Integrale ontwerpstrategieën voor gezondheid en zorg in veranderende steden

10u50

Herwig Teugels, directeur Woonzorg Brussel
Op zoek naar ruimte voor wonen en zorg in Brussel

11u15

Koffiepauze

11u30

Myriam Deloddere, secretaris OCMW Wervik
Woonzorgzone Wervik: een solide brug tussen wonen en zorg

11u55

Paul Vermeulen, architect
Vermaatschappelijking van de zorg in beeld

12u20

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Ambities voor de zorgsector

12u35 

Dagvoorzitter sluit af

12.45

Lunch