Pilootprojecten Terug in Omloop 2014-2022 Download de publicatie

Deze publicatie brengt het verslag van het traject Terug in Omloop en de vijf pilootprojecten. Het eerste deel vertelt het verhaal van de herontwikkeling van de vijf sites. Elk van de vijf projecten doorliep een intensief proces, waarbij heel wat complexe thema’s op de testbank werden gelegd, en waarbij de initiële ambities gaandeweg werden aangescherpt. Het tweede deel bundelt de ervaringen die als lessen kunnen worden meegenomen voor andere complexe herontwikkelingsprojecten.

Deze publicatie is geen eindrapport. Sommige van de pilootprojecten zijn vandaag, na een proces van een kleine acht jaar, op weg naar een planningsinitiatief dat in de nabije toekomst tot effectieve realisatie op het terrein kan leiden. Andere zijn al flink uit de startblokken geschoten en blijven gaandeweg groeien. Nog andere gaven intussen al aanleiding tot enige realisaties, maar dan in een iets minder complexe context dan initieel voorzien. Vaak vallen er mooie neveneffecten op te tekenen: een stuk open ruimte dat ontsnapt aan de ontwikkelingsdruk en groen dat mag blijven, een sociale ontmoetingsplek met een inspirerende circulaire bedrijvigheid, of een tijdelijke invulling met sport of cultuur die, in afwachting van latere plannen, nu al een nieuwe dynamiek geeft aan de buurt.

Auteurs Luc Vander Elst & An Rekkers
Voorwoord Erik Wieërs
Redactieteam An Eijkelenburg, An Rekkers, Joeri De Bruyn, Julie Mabilde, Luc Vander Elst
Eindredactie Joeri De Bruyn, Luc Vander Elst
Grafische vormgeving Cazac
Fotografie Michiel De Cleene (tenzij anders vermeld)
Druk Artoos
Verantwoordelijke uitgever
Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester
Havenlaan 88 bus 10, 1000 Brussel

ISBN 9789040304446
D/2022/3241/084