Leefbuurt 07 Wevelgem kaart

kaart: Ellen Verbiest

Leefbuurt Wevelgem conceptbeeld

©TV Overal Architectuur, GRASland en Tweeperenboom

Leefbuurt Wevelgem conceptbeeld

©TV Overal Architectuur, GRASland en Tweeperenboom

Leefbuurt Wevelgem conceptbeeld

©TV Overal Architectuur, GRASland en Tweeperenboom

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Wevelgem De Posthoorn bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt 03 Wevelgem: De Posthoorn

Wijk De Posthoorn in Wevelgem

De Posthoorn is vandaag een klassieke verkavelingswijk, maar heeft alles in zich om een klimaatrobuuste wijk vol buurtleven te worden. De Gemeente schaart zich helemaal achter het STOP-principe en een klimaatadaptieve inrichting. Ook een sterker sociaal weefsel dat bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de ouder wordende bewoners, staat op de werkagenda. Via een intensief participatief proces krijgen alle belanghebbenden medezeggenschap en mede-eigenaarschap over de buurt van de toekomst.

Laureaat: TV Overal Architectuur, GRASland en Tweeperenboom

Meer weten over dit project?

In de projectfiche uit de brochure ‘Leren van Leefbuurten’ schetsen we de specifieke context van deze Leefbuurt, we geven inzicht in de belangrijkste ambities van het bestuur en in de manier waarop het gekozen ontwerpteam daaraan beantwoordde in zijn offerteNogal wat uitdagingen zullen andere lokale besturen bekend in de oren klinken. 

download projectfiche

Op zoek naar de projectdefinitie? 

Lees hier hoe de opdrachtgever de ambities en verwachtingen voor deze Leefbuurt beschrijft. De projectdefinitie vormt het inhoudelijk kader voor de opdracht waarmee het ontwerpteam aan de slag is. Voor de opmaak van dit document kon de opdrachtgever rekenen op de ondersteuning van een projectregisseur vanuit het Team Vlaams Bouwmeester, maar ook op de begeleiding door een groep experts in mobiliteit, participatie, landschap en ecologie.

download projectdefinitie

Benieuwd naar de ontwerpvoorstellen?

Voor iedere Leefbuurt werden vier ontwerpteams uitgenodigd om een offerte op te maken. Ook jonge ontwerpers met interesse in de publieke ruimte en verfrissende ideeën werden aangemoedigd om zich voor de oproep kandidaat te stellen. Raadpleeg hier de verbeeldende visienota en het plan van aanpak van ieder team.

Basic City A+U i.s.m. Buro LITH advise

De Strip Architects i.s.m. Karibu Architecture, Elise Candry en Younes Rifaad

Buro 4D i.s.m. studiebureau Lobelle

TV Overal Architectuur, GRASland en Tweeperenboom

Zelf aan de slag?

Misschien ziet u ook in uw gemeente een toekomstige Leefbuurt. Het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkelde een modeldocument dat iedere opdrachtgever als leidraad kan hanteren bij de opmaak van een projectdefinitie voor de een Leefbuurt. Deze modelprojectdefinitie maakt deel uit van de handleiding voor de aanstelling van een ontwerpteam bij de brochure Leren van Leefbuurten. 

download modelprojectdefinitie

Hoe werd het ontwerpteam aangesteld?

De opdracht voor deze Leefbuurt werd geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZB). Voorafgaandelijk werd het instrument Oproep aan Geïnteresseerden (OAG) van het Team Vlaams Bouwmeester ingezet. Met deze oproep organiseert het team een marktverkenning om te peilen welke ontwerpteams beschikbaar zijn en interesse hebben voor een bepaalde opdracht.

 

Leefbuurt 03 Wevelgem: De Posthoorn Gemeentebestuur Wevelgem

Opmaak van een masterplan met toekomstvisie en ruimtelijke ontwikkelingsstrategie (deelopdracht 1). Volledige studieopdracht voor de 1e uitvoering van het masterplan (deelopdracht 2).

 

Geselecteerde bureaus
  • Basic City A+U i.s.m. Buro LITH advise
  • De Strip Architects i.s.m. Karibu Architecture, Elise Candry en Younes Rifaad
  • Buro 4D i.s.m. studiebureau Lobelle
  • TV Overal Architectuur, GRASland en Tweeperenboom
Budget

€700.000 excl. btw en erelonen voor de 1e uitvoering van het masterplan 

Erelonen

Deelopdracht 1 (vast)
€60.000 excl. btw voor de opmaak van het masterplan
Deelopdracht 2 (vast)
Ereloon van 7% excl. btw voor de volledige studieopdracht voor de 1e uitvoering van het masterplan

Publicatie
Aanstelling ontwerpteam