Kaart leefbuurt Dilbeek

kaart: Ellen Verbiest

Inrichting typedoorsnede Leefbuurt Dilbeek ©Vectris

©vectris

Inrichting typedoorsnede Leefbuurt Dilbeek ©Vectris

©vectris

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 01 in Dilbeek

©Michiel De Cleene

Leefbuurt 01 Dilbeek: Moortebeek-Paloke

De Moortebeek-Palokewijk in Dilbeek

In de Moortebeek-Palokewijk, een residentiële wijk aan de grens met Brussel, wil de gemeente Dilbeek iets doen aan het sluipverkeer en de nadrukkelijke aanwezigheid van de auto, om meer ruimte over te houden voor ontmoeten en verblijven, voor water en groen. Het reliëf en de waterhuishouding vormen de basis voor het nieuwe ontwerp, en testopstellingen leidden al tot meer dialoog met én tussen de bewoners. 

Laureaat: Vectris i.s.m. Evolta (Studiebureau Jouret)

Meer weten over dit project?

In de projectfiche uit de brochure ‘Leren van Leefbuurtenschetsen we de specifieke context van deze Leefbuurt, we geven inzicht in de belangrijkste ambities van het bestuur en in de manier waarop het gekozen ontwerpteam daaraan beantwoordde in zijn offerte. Nogal wat uitdagingen zullen andere lokale besturen bekend in de oren klinken. 

download projectfiche

Op zoek naar de projectdefinitie? 

Lees hier hoe de opdrachtgever de ambities en verwachtingen voor deze Leefbuurt beschrijft. De projectdefinitie vormt het inhoudelijk kader voor de opdracht waarmee het ontwerpteam aan de slag is. Voor de opmaak van dit document kon de opdrachtgever rekenen op de ondersteuning van een projectregisseur vanuit het Team Vlaams Bouwmeester, maar ook op de begeleiding door een groep experts in mobiliteit, participatie, landschap en ecologie.

download projectdefinitie

Benieuwd naar de ontwerpvoorstellen?

Voor iedere Leefbuurt werden vier ontwerpteams uitgenodigd om een offerte op te maken. Ook jonge ontwerpers met interesse in de publieke ruimte en verfrissende ideeën werden aangemoedigd om zich voor de oproep kandidaat te stellen. Raadpleeg hier de verbeeldende visienota en het plan van aanpak van ieder team.

Metapolis + Made i.s.m. Corridor + Suunta 

Vectris i.s.m. Evolta (Studiebureau Jouret)

Plusoffice architects i.s.m. Basil Descheemaeker en ARA

Zelf aan de slag?

Misschien ziet u ook in uw gemeente een toekomstige Leefbuurt. Het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkelde een modeldocument dat iedere opdrachtgever als leidraad kan hanteren bij de opmaak van een projectdefinitie voor de een Leefbuurt. Deze modelprojectdefinitie maakt deel uit van de handleiding voor de aanstelling van een ontwerpteam bij de brochure 'Leren van Leefbuurten'. 

download modelprojectdefinitie

Hoe werd het ontwerpteam aangesteld?

De opdracht voor deze Leefbuurt werd geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZB). Voorafgaandelijk werd het instrument Oproep aan Geïnteresseerden (OAG) van het Team Vlaams Bouwmeester ingezet. Met deze oproep organiseert het team een marktverkenning om te peilen welke ontwerpteams beschikbaar zijn en interesse hebben voor een bepaalde opdracht.

 

Leefbuurt 01 Dilbeek: Moortebeek-Paloke Gemeentebestuur Dilbeek

Opmaak van een masterplan met inrichtingsvisie voor de wijk en ontwikkelingsstrategie voor de gefaseerde uitvoering van die visie (deelopdracht 1). Volledige studieopdracht voor de 1e uitvoering van het masterplan (deelopdracht2).

Geselecteerde bureaus
  • Metapolis + Made i.s.m. Corridor + Suunta

  • Vectris i.s.m. Evolta (Studiebureau Jouret)
  • Plusoffice architects i.s.m. Basil Descheemaeker en ARA
  • BUUR part of Sweco Belgium BV
Budget

€950.000 excl. btw en erelonen voor de 1e uitvoering van het masterplan.

erelonen

Deelopdracht 1 (vast):
€50.000 excl. btw voor de opmaak van het masterplan 
Deelopdracht 2 (vast):
Ereloon van 7% excl. btw voor de volledige studieopdracht voor de 1e uitvoering van het masterplan.

Publicatie
Aanstelling ontwerpteam