Kaart van de leefbuurt in Tessenderlo

kaart: Ellen Verbiest

Leefbuurt Tessenderlo De Markt conceptbeeld

©Overlant i.s.m. PLOT en France ingenieursbureau

Leefbuurt Tessenderlo De Markt conceptbeeld

©Overlant i.s.m. PLOT en France ingenieursbureau

Leefbuurt Tessenderlo De Markt conceptbeeld

©Overlant i.s.m. PLOT en France ingenieursbureau

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand
Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Tessenderlo De Markt bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt 04 Tessenderlo: De Markt

De markt in Tessenderlo

Het gemeentebestuur van Tessenderlo droomt van een klimaatrobuust en bruisend marktplein. De Looienaars komen er met de fiets of te voet naartoe om elkaar te ontmoeten. Met de inzet op een robuuste groene infrastructuur grijpt het ontwerpteam de kans om het groene imago van de gemeente ook in het centrum voelbaar te maken. De markt zal een stapsgewijze gedaanteverwisseling ondergaan tot een collectief, veelzijdig en groen centrumerf. Alle gebruikers worden in een vroeg stadium aangesproken om het ontwerp van het marktplein beter te maken.

Laureaat: Overlant i.s.m. PLOT en France ingenieursbureau

Meer weten over dit project?

In de projectfiche uit de brochure ‘Leren van Leefbuurten’ schetsen we de specifieke context van deze Leefbuurt, we geven inzicht in de belangrijkste ambities van het bestuur en in de manier waarop het gekozen ontwerpteam daaraan beantwoordde in zijn offerteNogal wat uitdagingen zullen andere lokale besturen bekend in de oren klinken. 

download projectfiche

Op zoek naar de projectdefinitie? 

Lees hier hoe de opdrachtgever de ambities en verwachtingen voor deze Leefbuurt beschrijft. De projectdefinitie vormt het inhoudelijk kader voor de opdracht waarmee het ontwerpteam aan de slag is. Voor de opmaak van dit document kon de opdrachtgever rekenen op de ondersteuning van een projectregisseur vanuit het Team Vlaams Bouwmeester, maar ook op de begeleiding door een groep experts in mobiliteit, participatie, landschap en ecologie.

download projectdefinitie

Benieuwd naar de ontwerpvoorstellen?

Voor iedere Leefbuurt werden vier ontwerpteams uitgenodigd om een offerte op te maken. Ook jonge ontwerpers met interesse in de publieke ruimte en verfrissende ideeën werden aangemoedigd om zich voor de oproep kandidaat te stellen. Raadpleeg hier de verbeeldende visienota en het plan van aanpak van ieder team.

Brut architecture and urban design cvba i.s.m. Witteveen+Bos Belgium

Voids urbanism i.s.m. OTO landscape architects en Endeavour

Overlant i.s.m. PLOT en France ingenieursbureau

Studiebureau Omgeving

Zelf aan de slag?

Misschien ziet u ook in uw gemeente een toekomstige Leefbuurt. Het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkelde een modeldocument dat iedere opdrachtgever als leidraad kan hanteren bij de opmaak van een projectdefinitie voor de een Leefbuurt. Deze modelprojectdefinitie maakt deel uit van de handleiding voor de aanstelling van een ontwerpteam bij de brochure Leren van Leefbuurten. 

download modelprojectdefinitie

Hoe werd het ontwerpteam aangesteld?

De opdracht voor deze Leefbuurt werd geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZB). Voorafgaandelijk werd het instrument Oproep aan Geïnteresseerden (OAG) van het Team Vlaams Bouwmeester ingezet. Met deze oproep organiseert het team een marktverkenning om te peilen welke ontwerpteams beschikbaar zijn en interesse hebben voor een bepaalde opdracht.

Leefbuurt 04 Tessenderlo: De Markt Gemeentebestuur Tessenderlo

Opmaak van een ontwikkelingsstrategie met nadruk op duurzaamheid en mobiliteit om de modal shift in het ruimere gebied rond de markt te bewerkstelligen (deelopdracht 1). Volledige studieopdracht voor de herinrichting van het Marktplein en de Kerkstraat (deelopdracht 2). 

Geselecteerde bureaus
  • Brut architecture and urban design cvba i.s.m. Witteveen+Bos Belgium
  • Voids urbanism i.s.m. OTO landscape architects en Endeavour
  • Overlant i.s.m. PLOT en France ingenieursbureau
  • Studiebureau Omgeving
Budget

€985.209 excl. btw en erelonen voor de herinrichting van het Marktplein en de Kerkstraat 

Erelonen

Deelopdracht 1 (vast)
€45.000 excl. btw voor de opmaak van het masterplan
Deelopdracht 2 (voorwaardelijk)
Ereloon van 7% excl. btw voor de volledige studieopdracht voor de herinrichting van het Marktplein en de Kerkstraat

Publicatie
Aanstelling ontwerpteam