Twaalf lessen

Van juni 2021 tot december 2022 werden de zeven opdrachtgevers op intensieve wijze ondersteund bij de opmaak van een projectdossier en de aanstelling van een ontwerpteam. De projecten zijn inhoudelijk uiteenlopend, maar tijdens het uitschrijven van de ambities in een goede projectdefinitie stuitten we wel telkens op gelijkaardige knelpunten en kansen. Uit het eerste anderhalve jaar projectbegeleiding hebben we lessen getrokken die we vertaald hebben in twaalf aanbevelingen voor de praktijk. Waarop moet je letten in de loop van het proces? Hoe bepaal je de ambities? Hoe begin je aan de participatie? Hiermee willen we zowel het lokale als het bovenlokale niveau inspireren en overtuigen van de potenties die een doordachte herinrichting van het openbaar domein kan opleveren, ook in alledaagse woonbuurten.  

Spread uit de publicatie leefbuurten: lessen