Publicaties

Leren van Leefbuurten

Deze publicatie belicht de resultaten van het begeleidingstraject van de zeven Leefbuurten uit de periode juni 2021 tot december 2022. Naast een overzicht van de zeven Leefbuurtprojecten en hun winnende wedstrijdvoorstellen presenteren we in dit rapport twaalf praktijklessen voor eenieder die ook de geïntegreerde herinrichting van een woonbuurt ambieert. 

Cover publicatie Leefbuurten

E. Aerts, J.Mabilde, ‘Leren van Leefbuurten’, Vlaams Bouwmeester, Brussel, 2023, 

ISBN 9789040304545

Download de brochure ‘Leren van Leefbuurten’

Bestel de publicatie

Handleiding voor de aanstelling van een ontwerpteam

Als bijlage bij de publicatie ‘Leren van Leefbuurten’ reiken we een beknopt stappenplan aan voor de opmaak van een projectdossier en de aanstelling van een geschikt ontwerpteam. Dit document bevat ook een modelprojectdefinitie voor een Leefbuurt die iedere opdrachtgever als leidraad kan hanteren. 

Buurten met lef, buurten vol leven

De resultaten van het verkennend onderzoek dat in 2019-2020 voorafging aan de projectoproep Leefbuurten werden samengevat in een inspirerende publicatie. Aan de hand van voorbeelden, concrete bouwstenen en heldere strategieën maakt deze eerste brochure het concept Leefbuurten inzichtelijk. 

Meer inspirerende lectuur

Voor wie graag nog meer wil weten over de opgaven waarmee we aan de slag gaan in het trajectLeefbuurten of wie op zoek is naar nog meer inspirerende voorbeelden en methodieken, verzamelen we hier een aantal interessante websites van partners. 

 • Fix the Mix 
  Deze brochure bundelt de resultaten van het onderzoekstraject Fix the Mix van Fietsberaad Vlaanderen, een aanpak voor veilig fietsen in gemengd verkeer. 

 • 10 kernkwaliteiten van de omgeving 
  De strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen introduceert met de 10 kernkwaliteiten een kader voor een kwaliteitsvolle inrichting en een optimaal beheer van de omgeving. 

 • Leidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte Groningen 
  Met deze leidraad ontwikkelde de gemeente Groningen een inspiratiedocument voor een andere openbare ruimte: meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten, en minder ruimte voor geparkeerde auto’s. 

 • Blauw Groen Vlaanderen 
  Blauwgroenvlaanderen.be is een website om professionals die werken aan de inrichting van de publieke ruimte in Vlaanderen te informeren en te inspireren rond klimaatadaptatie en het natuurvriendelijk maken van de omgeving. 

 • Trage wegen 
  Trage Wegen vzw is een expertise- en adviescentrum voor trage mobiliteit. Het biedt lokale besturen ondersteuning bij de ontwikkeling van een groen traag netwerk en autoluwe verblijfsomgevingen. 

 • Mobiel21 
  Mobiel21 vzw is een beweging die zich inzet voor duurzame mobiliteit door kennisontwikkeling en -verspreiding en door gedragsbeïnvloeding.