Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI)

logo academische werkplaats Ruimte voor Zorg

De Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI) is ingebed in de vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek aan de Universiteit Gent. AWDI hanteert en ontwikkelt een sociaal-ruimtelijk perspectief om de dominante opvatting van de-institutionalisering te herdenken.

Een sociaal-ruimtelijk perspectief biedt handvaten om de zorg te innoveren, ongeacht de leef- en woonomgevingen waarin burgers met een handicap wonen en leven: zelfstandig in een huis, in kleinschalige wooninitiatieven, in residentiële voorzieningen, in sociale huisvesting, enzovoort. De innovatie betreft het inbedden van zorg en ondersteuning in een kwaliteitsvolle en inclusieve woonomgeving; waar burgers met een handicap maar ook een diversiteit van burgers zich thuis kunnen voelen. De innovatie kan zowel kleinere als grote sociaal-ruimtelijke ingrepen inhouden zoals het ontsluiten en opentrekken van residentiële zorgcampussen tot masterplanontwikkeling van nieuwe woonzorginitiatieven.