Lessen Leefbuurten 09. breng een wervend verhaal

09. breng een wervend verhaal

09. Een veelheid aan projecten vraagt om een overkoepelend narratief. Breng een wervend verhaal op maat.

Gemeenten hebben soms een hele rist ruimtelijke projecten gelijktijdig in de pijplijn zitten. Denk aan diverse wegenis- en rioleringswerken of bouwprojecten maar ook aan de opmaak van beleidsdocumenten zoals een mobiliteitsplan of een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een bepaald gebied. Vaak houden die projecten verband met elkaar, maar krijgt de burger ze niet samen gepresenteerd. Ook binnen de gemeentediensten wordt de samenhang wel eens onvoldoende belicht.

Het is belangrijk om stil te staan bij de onderlinge verhouding tussen de Leefbuurt en andere lopende of geplande projecten. Misschien zitten sommige puzzelstukken van de Leefbuurt ook al in een ander project? Tracht de gemene deler van de verschillende projecten te detecteren. Welke ambities hebben ze gemeen? Welke achterliggende visie wil het bestuur ermee uitdragen? Die ambities en doelstellingen moeten op een heldere manier vertaald worden in een breder, inspirerend verhaal. Een overkoepelend verhaal op maat van jouw stad of gemeente. Deze gecoördineerde visie kan je gebruiken om verschillende doelstellingen toe te lichten. En dat is nodig, want transitieprocessen lokken steeds weerstand of discussie uit. Het loont om dan even afstand te nemen en aan de hand van dit kader uit te leggen waarom je bepaalde beleidskeuzes maakt. Door te communiceren over de bredere visie bouw je langzaam aan de mental shift die voor bepaalde projecten nodig is.

Het helpt ook om de specifieke basisgedachte van elk project binnen dit overkoepelend verhaal scherp te stellen. Elk project kent immers zijn eigen ruimtelijke scope die aandacht mag en moet krijgen zonder de samenhang uit het oog te verliezen. Opnieuw komen de ambities van het bestuur daarbij ter sprake, maar niet de concrete maatregelen die nodig zijn om die ambities waar te maken. Het gekende narratief over verkeer moet omgebogen worden naar een inspirerend narratief over de leefomgeving, over de leefkwaliteit in dorpen en kernen.

Download lessen uit de praktijk