Lessen Leefbuurten 07. voorzie in capaciteit

07. voorzie in capaciteit

07. Goede projecten worden goed geleid. Voorzie in capaciteit en maak ruimte voor cross-sectoraal werken.

Het lokale bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de projectdefinitie (het document dat de ambities voor de opdracht aan ontwerpers formuleert) voor de Leefbuurt scherp te krijgen. Het kan daarvoor ook een mandaat aan de administratie of een externe projectleider geven. In ieder geval moet van bij aanvang duidelijk zijn wie waarover mag beslissen en op welk moment. De opzet van een goede projectstructuur verdient dus de nodige aandacht.

Duid een aanspreekpunt aan, een ‘trekker’ die zich het project eigen kan maken en die voldoende tijd krijgt om dit op te volgen. Dat kan ook een duo zijn, maar duid dan minstens één interne medewerker als projectleider aan. Gemeenten hebben de neiging veel uit te besteden. En voor sommige expertises is het inderdaad aangewezen om externen aan te trekken. Maar zonder deskundigheid en dossierkennis in de eigen diensten kan je niet kritisch reageren op voorstellen, of ben je niet in staat een scherp projectdossier op te stellen of na te kijken. Het gaat er dus om de juiste expertises uit te besteden en tegelijk voldoende (generalistische) kennis in huis te houden.

Een projectleider heeft baat bij een sparringpartner om een dossier inhoudelijk aan te scherpen of om waar nodig ondersteuning te bieden. Dat kan een externe partner zijn, maar ook binnen de gemeentediensten is het belangrijk dat mensen elkaar vinden. Een steeds terugkerend knelpunt is tijdsgebrek. Om de eigen medewerkers te ontlasten moet proactiever ingezet worden op het uitwisselen van informatie en goede praktijken. Dossierkennis betekent niet dat je alles zelf moet uitvinden. In dezelfde wijk is er misschien iemand bezig met samenlevingsopbouw, iemand anders met verkeer en nog een andere persoon met wateroverlast. Door samen te werken komen win-wins aan het licht. Cross-sectoraal werken biedt in die zin dus ook besparingspotentieel. Deze cultuur is nog niet overal doorgedrongen. En hoewel onzichtbaar, is ze wel nodig om tot sterke, geïntegreerde projecten in de publieke ruimte te komen.

Download lessen uit de praktijk