Bouwmeester Scan Meise - PTA, Traject, M-tech Bouwmeester Scan Meise - PTA, Traject, M-tech

Bouwmeester Scan Meise

Situering van de gemeente

Meise ligt in het noordwesten van de pro-vincie Vlaams-Brabant, te noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De naburige gemeentes zijn Wemmel, Merchtem, Londerzeel, Kappelle-op-den-Bos en Grimbergen. Meise behoort tot het arrondissement Halle-Vilvoorde (35 gemeenten), het werkingsgebied van de Streekintercommunale Haviland.

Meise maakt deel uit van de Vlaamse rand (19 gemeenten), die zich als een gordel om het Hoofdstedelijk Gewest sluit. De meest zuidelijke grens van de gemeente ligt op slechts 1km van de Grote Ring van Brussel. Andere regionale- en kleinstedelijke gebieden rond Meise zijn Mechelen, Vilvoorde, Asse en Dendermonde.

De gemeente wordt sedert 1937 in tweeën gesplitst door de A12 Brussel-Antwerpen. Deze as wordt binnenkort verduurzaamd met de aanleg van een snel-tram tussen Brussel-Noord en Willebroek met haltes in o.m. Meise en Wolvertem. Hier wordt een fietssnelweg aan toegevoegd.

Meise behoort tot het erkend regionaal land-schap de Brabantse Kouter. Deze vormt samen met het Pajottenland in het westen en het Dijleland in het oos-ten de Groene Gordel rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opvallend is de sterke evolutie in dichte woontypes alsook het stijgend ruimtelijk rendement wat betreft wonen. Het excessief bouwen van residenties in de kern van Wolvertem ligt hier ongetwijfeld aan de ba-sis. Hier worden weliswaar hogere dichtheden geïmple-menteerd (ca. 30 wo/ha) maar de manier waarop draagt niet noodzakelijk bij tot kernversterking. Daarnaast wordt vastgesteld dat wonen buiten de kernen nog steeds gefaciliteerd wordt.

Het aandeel m2 open ruimte per inwoner is wat lager dan doorsnee in Vlaanderen (1.312m2 ten opzichte van 2.383 m2; en 1.756 m2 in het gemiddelde overgangs-gebied). De impact van de verstedelijking laat Meise ook ondermaats scoren op het aandeel biologisch waarde-vol gebied. Slechte punten voor een gemeente die deel uitmaakt van de groene gordel.

Het deel uitmaken van een regionaal landschap krijgt duidelijk geen mensen op de fiets, er zijn betrek-kelijk weinig fietsgebruikers voor school- en werkver-keer (slechts 4%, dit is ruim 3x minder dan gemiddeld in Vlaanderen).

Een residentiële gemeente waar er vooral geslapen wordt. Met de komst van de sneltram, hoeft dat niet eens een probleem te zijn. deelnemer workshop

Bouwmeester Scan Meise Gemeentebestuur Meise

De gemeente Meise is 35,07km² groot en telde 19.627 inwoners in 2020.

ontwerpteam

PTA, Traject, M-tech

Eindrapport

Lees het eindrapportCover Bouwmeester Scan gemeente Meise