Contact

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de projectcoördinator van de Bouwmeester Scan via dit email adres

 

De Bouwmeester Scan is een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester en het resultaat van een nauwe samenwerking met het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.