FAQ

Veel gestelde vragen (FAQ)

Kunnen gemeenten die gaan fuseren, zich gezamenlijk kandidaat stellen?

Gemeenten die gaan fuseren kunnen zich gezamenlijk kandidaat stellen. Om geldig te zijn moet elke betrokken gemeente wel een beslissing van de gemeenteraad voorleggen waaruit de fusie blijkt.

Procedure:

Elke betrokken gemeente dient apart de aanvraag in en vermeldt met welke gemeenten ze gaan fuseren en bijgevolg een gezamenlijke aanvraag indienen. Alle gemeenten in de fusie moeten dus participeren. Bij een gezamenlijke aanvraag geldt het tijdstip van de eerste gemeente die indient meteen ook voor de andere. Indien één fuserende gemeente niet binnen de voorziene periode indient, betreft het niet langer een gezamenlijke aanvraag en worden de aanvragen per gemeente behandeld. In dat geval geldt het tijdstip van indienen van elke individuele aanvraag.

Kostprijs:

Ook bij een gezamenlijke aanvraag wordt de kostprijs voor het uitvoeren van de Bouwmeester Scan bepaald op basis van de opgegeven matrix met drie categorieën en drie complexiteitsklassen. Deze kost zal evenwel nooit meer bedragen dan de som van de kostprijs voor elke gemeente apart