Bouwmeester Scan gemeente Mol Bouwmeester Scan gemeente Mol - ©Buur

Bouwmeester Scan Mol

Situering van de gemeente

De Antwerpse gemeente Mol is gelegen in het noordoosten van Vlaanderen, op de grens met de provincie Limburg en met Nederland. Het is een zeer uitgestrekte gemeente met vele gehuchten en een 'stedelijk' centrum. In het ruimtelijk beleid is Mol erkend als kleinstedelijk gebied.

Mol ligt centraal in de zogenaamde 'Kempische As', een stedelijk netwerk langs N71, kanaal Bocholt-Herentals en Ijzeren Rijn. Het netwerk omvat een reeks kleinstedelijke gebieden: van Herentals over Geel en Mol in provincie Antwerpen, tot de Limburgse kleinstedelijke gebieden Lommel, Neerpelt-Overpelt en de gemeente Hamont-Achel. Dat stedelijk netwerk heeft over 't algemeen een sterk industrieel karakter, alhoewel dit in Mol niet zo uitgesproken aanwezig is. De Kempische As heeft ook -onder meer vanuit de geschiedenis van ontginningen- een aantal toeristisch-recreatieve en landschappelijke troeven.

Ten zuiden van de Kempische As ligt het netwerk van het Albertkanaal, eveneens een economisch netwerk met belangrijke industriële en logistieke activiteiten, met een erg hoogwaardige ontsluiting langs weg (E313) en water. Over de Nederlandse grens vinden we een regio met de stad Eindhoven als grootste centrum.

Wat opvalt is het grote bosgebied in het noordoosten van de gemeente: een uitgestrekt bosgebied met grootschalige akkers op de rand van het Kempisch plateau. Het ontbreken van bebouwing in deze Postelse bossen is te danken aan het feit dat dit gebied zo lang in handen bleef van de abdij.

Rond het kanaal Bocholt Herentals ligt een spectaculair plassenlandschap bijna verscholen.Het zijn de restanten van de zandontginningen in Mol, Dessel en Lommel. Het toeristisch recreatief zwaartepunt, de omgeving van het Zilvermeer, ligt tussen deze plassen op grondgebied Mol.

Verder wordt de gemeente doorsneden door verschillende beekvalleien. De Molse Nete is de meest structurerende en is een zijrivier van de Grote Nete. Bijzonder is dat deze vallei het zuiden van de kern van Mol begrenst.

Bouwmeester Scan Mol Gemeentebestuur Mol

De gemeente Mol is 114,55km² groot en telde 37.022 inwoners in 2020.

ontwerpteam

Buur

Eindrapport

Lees het einddocumentEindrapport Bouwmeester Scan gemeente Mol