Bouwmeester Scan Huldenberg

Bouwmeester Scan Huldenberg

Situering van de gemeente

Huldenberg ligt centraal in het zuidelijke deel van Vlaams-Brabant. De naburige gemeentes zijn Overijse, Tervuren, Bertem, Oud-Heverlee, Grez-Doiceau (Graven) en Wavre (Waver).
Huldenberg behoort tot het werkingsgebied van de intercommunale InterLeuven en het regionaal land-schap Dijleland. Dijleland (werkingsgebied min. 30.000 ha) is een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale natuurverenigingen, gemeentebesturen, de pro-vincie Vlaams-Brabant, landbouworganisaties, toeristi-sche verenigingen en wildbeheerseenheden.
Huldenberg heeft met zijn strategische loca-tie een troef in handen. Net ten zuiden van Ottenburg bevindt zich het bovenlokale bedrijf GlaxoSmithKline (GSK), gespecialiseerd in gezondheidszorg (10.000 werknemers). Ten noorden van Huldenberg ligt Leuven dat zich door de KU Leuven met het UZ, verschillende andere bedrijven, talrijke spin-offs en onderzoekscentra (zoals Imec), op de high-tech kaart zet. Tenslotte ligt Huldenberg op ca. 25 km van Brussel. 

Wat opvalt is dat het ruimtelijk rendement wonen zeer laag ligt (19 inwoners/ ha ka-dastraal woongebied) ten opzichte van Vlaanderen (34). ‘De Huldenbergenaar woont ruim’ is een stelling die ook reflecteert in de verhouding woontypologieën (slechts 29% van het woningenbestand bestaat uit appartemen-ten, gesloten en/of halfopen bebouwing). Ondanks het feit dat de gemeente erg in trek is bij fietsers, gebrui-ken betrekkelijk weinig mensen de fiets voor school-en werkverkeer (slechts 5%).

Bouwmeester Scan Huldenberg Gemeentebestuur Huldenberg

De gemeente Huldenberg is 39.64 km² groot en telde 9.921 inwoners in 2019.

Ontwerpteam

PTA, Traject, M_TECH

Eindrapport

Lees het einddocumentBouwmeesterscan Huldenberg