Vernat De Stad #2: Hoe kan blauw op straat mensen samenbrengen? B-architecten (Bouwmeester Label 024) spreken op 25 juni 2021 over hun ontwerpend onderzoek

Op 25 mei 2021 organiseren Stadsform en Waterland een tweede avond in de serie Vernat De Stad. Deze sessie gaat over de sociale functies die water in de straat kan opnemen. B-architecten, die voor hun onderzoek ‘Nieuwe bronnen van ontmoeten in de stad’ het Bouwmeester Label 024 ontvingen, verzorgen een van de lezingen.

Water kan op veel verschillende manieren in de straat geïntegreerd worden. Het kan ook een belangrijke sociale functie opnemen. Welke functies? Hoe pakken we dit op een democratische manier aan?

Sprekers

• Boud Verbeiren (Brusseau). Het project Brusseau nodigt bewoners uit om samen met onderzoekers en spelers op het terrein een diagnose te stellen en inrichtingsvoorstellen te doen om de overstromingsrisico’s in Brussel te beperken.

• Sarie Van der Aa (GroenLAB). GroenLAB helpt burgers en organisaties om een buurt, de speelplaats of een zorginstelling om te toveren tot een groene ruimte vol leven, en dat op een ecologische manier - van advies over ontwerp, inrichting en beplanting tot beheerplan.

B-architecten. B-architecten ontvingen recent het Bouwmeester Label 024 voor hun project 'Nieuwe bronnen van ontmoeten in de stad'. Zij willen via ontwerpend onderzoek een nieuwe, geïntegreerde stedelijke ontmoetingsruimte scheppen, waar buurtbewoners informeel kunnen samenkomen. Als proefproject willen ze in Borgerhout een cocreatief traject lopen met de bewoners van de buurt waar ze werken, om samen op zoek te gaan naar de perfecte nieuwe ‘bron van ontmoeten’.

Praktisch

Volg de livestream op de Facebookpagina van Stadsform, met of zonder Facebook-account.

Vernat De Stad

Deze serie brengt inspirerende denkers, doeners en dromers samen rond specifieke aspecten van de waterproblematiek. Ze brengen theorie en praktijk bij elkaar en helpen burgers en overheden hun koudwatervrees te overwinnen in de transitie naar de groenblauwe stad. De centrale vraag in deze gesprekken is steeds: wat kan water voor de stad betekenen? Ontdek op de website ook reeds het programma van de volgende avond in deze reeks, op 7 juni! 

Vernat De Stad is een serie van Stadsform, het centrum voor dialoog over de stad van morgen, en Waterland, een doe- en denktank die zich inzet voor gezonde waterstructuren in de stad. Waterland vzw kwam voort uit een ontwerpend onderzoek naar de Gentse waterlopen in het kader van Bouwmeester Label 018 ‘Weg van Water’.