Nieuwe reeks Bouwmeester Labels geselecteerd

Voor het vijfde jaar op rij ging het Team Vlaams Bouwmeester op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen maken. Dit jaar gebeurde dit opnieuw in nauwe samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut.

Met het Bouwmeester Label wil de Vlaamse Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk. Bedoeling is om ongevraagd onderzoek te ondersteunen in zijn prille beginfase.

De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut kozen voor 2017-18 de volgende laureaten:

Hans Leinfelder, Bruno Notteboom, Ruben Joye en Sylvie Van Damme: ontharding

Hans Leinfelder en Bruno Notteboom (KU Leuven, Faculteit Architectuur) en Ruben Joye en Sylvie Van Damme (HoGent-KASK) willen een maatschappelijk draagvlak creëren voor het terugdringen van de verharding in de open ruimte. Iedereen kent in zijn/haar omgeving wel een of andere constructie (gebouw, bestrating,…) waarvan de sloop de Vlaamse open ruimte en het landschap ten goede zou komen. Toch lijkt de effectieve afbraak van die constructies vaak onbespreekbaar en blijven ze ‘harde klonters in het ruimtebeslag’. De docenten zullen samen met hun studenten informatie over deze constructies samenbrengen, suggesties formuleren voor een effectieve afbraak en voorstellen doen voor een alternatief gebruik van de sites na afbraak.

Dimitri Minten en Tim Vekemans (RE-ST): zwerfruimte

RE-ST definieert het concept ‘zwerfruimte’ als de gebouwde en ongebouwde ruimte die op verschillende schalen overal en nergens aanwezig is en zwerft tussen (her)bestemming en teruggave aan de natuur. Zwerfruimte is ruimte die we met z’n allen gecreëerd hebben maar waarvan we nu niet altijd meer bewust zijn dat we ze hebben. RE-ST zal de verschillende typologieën van zwerfruimte benoemen en strategieën onderzoeken voor het omgaan met deze zwerfruimte. Noem het een ruimtelijk afvalbeleid. Het ruimtelijk opruimen als ontwerpopgave. Door een vaak onzichtbaar overaanbod aan ruimte in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, willen ze bijdragen aan het ruimtelijk dieet dat Vlaanderen ingezet heeft.

Raf Ilsbroekx: herbestemming ondergrondse stadsparkings

Vanuit het huidige discours van de leefbare stad op voetgangersmaat is er een tendens in opmars om ondergrondse parkings, die het autoverkeer tot pal in het centrum loodsen, terug te dringen. Daarnaast zal door evoluties als zelfrijdende wagens en meer autodelen de parkeerbehoefte ook sterk afnemen. Raf Ilsbroekx zal aan de hand van ontwerpend onderzoek de herbestemming van centraal gelegen ondergrondse parkings onderzoeken. Welke bestemmingen zijn haalbaar of zinvol? Welke aanpassingen zijn vereist? Kunnen er richtlijnen worden opgesteld voor het ontwerp van toekomstige parkings zodat ze beter inspelen op herbestemming achteraf?

De laureaten krijgen elk 5.000€ (excl. BTW) om hun project verder uit te werken tot een dossier dat het ingang kan doen vinden bij betrokken beleidsmakers en administraties. Het Team Vlaams Bouwmeester engageert zich bovendien om de geselecteerde onderzoeksintenties op de politieke agenda te helpen plaatsen.