Uitnodiging WinVorm 2019 Inschrijven tot 1 maart 2019

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) gaat in 2019 door op hetzelfde elan en wilt u verder blijven inspireren met een nieuwe lezingenreeks.
 
WinVorm 2019 is een initiatief van de intercommunales Leiedal en WVI, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester. Met de lezingenreeks willen de organiserende partners opnieuw een bijdrage leveren aan meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie.
 
Traditiegetrouw vinden de meeste lezingen plaats op dinsdagvoormiddag in het auditorium van het VLM-gebouw in Brugge (Velodroomstraat 28, zie plannetje). Het programma start telkens stipt om 9u30 en eindigt uiterlijk om 12u30.
Op 10 september is er een uitstap gepland (dit is een volledige dag).
 


Sessies 2019 

19 maart 2019

Contextgevoelig ontwikkelen

Verdichten, vernieuwen, ontwikkelen: hoe doe je dit op een kwalitatieve manier binnen zijn context?  Context gaat soms over een straat, soms over een hele site, soms over een beschermd gebouw zoals een kerk,…  Hoe kunnen we panden of sites op een correcte en contextgevoelige manier ontwikkelen? Functioneel en efficiënt, maar met respect voor wat was.

14 mei 2019

Scan en plan

We bekijken de resultaten van de Bouwmeesterscan:  plannen voor verdichting, ontharding, vergroening, groenblauwe netwerken, duurzaam en beter ruimtegebruik, …
Hoe ga je hiermee aan de slag?
WinVorm laat enkele geslaagde, concrete realisaties zien. 

18 juni 2019

Mobiliteit in beweging

Nieuwe ontwikkelingen en technologieën bepalen razendsnel de evolutie rond mobiliteit.  Niet de wagen maar de smartphone wordt het middel bij uitstek om alle mogelijke, verschillende vervoersmodi op elkaar af te stemmen.
WinVorm belicht nieuwe tendensen en andere toegepaste, adequaat werkende vormen van transport.

10 september 2019

Dagtrippen in Deinze en Waregem 

Dit jaar bezoeken we zowel Waregem als Deinze, twee steden die heel recent hebben geïnvesteerd in een opwaardering van hun stedelijk weefsel.
We starten in Waregem waar we onder andere het stadsproject Zuidboulevard, de vernieuwing van het voetbalstadion en de plannen voor de Gaverbeek bekijken.
In Deinze tonen we wat er reilt en zeilt rond het water. We trakteren er jullie op een stadsvernieuwingsproject dat een kwalitatief antwoord geeft op reconversie, heraanleg publiek domein en mobiliteit.

15 oktober 2019

Energie in de maak 

Omschakeling naar hernieuwbare energie is een must.
Dit heeft echter een vergaande impact op onze omgeving, samenleving - en op het ruimtelijke aspect ervan. WinVorm geeft toepassingen op verschillende schalen, waaronder ‘Energielandschap Denderland’ met een visie waarin duurzame energie als uitgangspunt wordt genomen voor ruimtelijke ontwikkelingen.

19 november 2019

Anders wonen, beter leven

Hoe kunnen we anders gaan wonen, zonder daarbij de ruimtelijke kwaliteit én onze levenskwaliteit uit het oog te verliezen? Onder de loep: cohousing, coöperatief wonen, vervangingsbouw, reconversie, energiezuinig renoveren,…
WinVorm sluit het werkjaar af met enkele in het oog springende woontypologieën.

Meer info

 

Kostprijs

De deelnameprijs blijft dezelfde en bedraagt  € 150 voor deelnemers van West-Vlaamse gemeentebesturen. Andere publieke overheden (andere gemeenten, provincies en intercommunales, diensten van het Vlaamse Gewest, …) en deelnemers uit de privésector betalen 
€ 250. Voor studenten wordt het deelnamebedrag verlaagd tot € 25.

 

Inschrijven

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het antwoordformulier terug te bezorgen vóór 1 maart 2019 aan h.vanelslande@wvi.be.