Open Oproep 32 online Kandidaatstelling Open Oproep 32 tot 28 augustus 2016, 23.00u

Voor deze editie zijn volgende richtlijnen van toepassing: 

Portfolio

Het indienen van het portfolio gebeurt samen met het aanduiden van de voorkeursprojecten.          

Hoeveel portfolio's moet u opmaken?

Het aantal portfolio's is gelijk aan het aantal bureaus en tijdelijke verenigingen waarmee u zich inschrijft. Als u zich enkel inschrijft als bureau dan maakt u 1 portfolio voor uw bureau. Dit portfolio is van toepassing voor alle projecten waarvoor u zich kandidaat stelt. Als u zich inschrijft als bureau en als tijdelijke vereniging, dan maakt u 2 portfolio's, één voor uw bureau en één voor uw tijdelijke vereniging. Voor elke bijkomende tijdelijke vereniging maakt u een bijkomend portfolio. De maximale grootte van een afzonderlijk portfolio bedraagt 50Mb. Het mag opgemaakt worden in .pdf of .doc formaat.

Welke informatie bundelt u in uw portfolio('s)?

Minimaal vermeldt u 3 referentieprojecten die in eigen naam werden uitgevoerd. Dit mogen ook onderzoeksopdrachten, afstudeerwerken, niet gerealiseerde plannen,... zijn.

Het portfolio is een belangrijk document voor het maken van selecties en het is uw visitekaartje naar de Vlaams Bouwmeester en de opdrachtgevers. Vanzelfsprekend kan u meer dan 3 projecten vermelden. Verder probeert u een goed leesbaar en gestructureerd document te maken met wervend beeldmateriaal en beknopte toelichtingen. Onderdelen die u aan bod kan laten komen zijn: teampresentatie, visie van het ontwerpteam, referentieprojecten, motivatie van uw kandidatuur, een eerste projectgebonden reflectie,.... De inhoud van het portfolio is vrij (min. 3 referenties), een wervend karakter en een persoonlijke touch kunnen een meerwaarde zijn. 

Deelnemingsformulier

Net als in vorige editie hoeft u geen deelnemingsformulier meer te printen en te ondertekenen. Bevestigen op de website volstaat om uw kandidatuur in te dienen. U ontvangt hiervan een bevestigingsmail.

Tijdelijke vereniging

Het selecteren van een reeds bestaande of het aanmaken van een nieuwe tijdelijke vereniging gebeurt na het aanduiden van uw voorkeursproject.

Zorg er wel voor dat uw partners van de tijdelijke vereniging reeds een account hebben bij de Vlaams Bouwmeester.                 

Als u een nieuwe tijdelijke vereniging wil aanmaken en uw partnerbureau verschijnt niet in de lijst, dan bestaat de kans dat dit bureau reeds kandidaat is voor het project. Om dubbele inschrijvingen te vermijden, verbergt het systeem teams die reeds hetzelfde project hebben aangeduid als voorkeursproject. Hierbij is het raadzaam contact op te nemen met uw partnerbureau.

Inschrijvingen                      

Inschrijven kan tot zondag 28 augustus 2016 om 23.00u

Tijdens de kandidaatstelling kan u ons altijd contacteren op 02/553 29 63 of op bouwmeester@vlaanderen.be.

Tijdens de vakantieperiode, van 20 juli 2016 tot 8 augustus 2016, kunnen wij geen vragen met betrekking tot Open Oproep beantwoorden.

 

Het overzicht van de projecten kan u hier terugvinden

De projectbundel kan u hier terugvinden

 

De kandidaatstelling kan u ingeven via de pagina 'ontwerpers' onder instrumenten > Open Oproep