Laureaten Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2019 bekendgemaakt

Op dinsdag 1 oktober 2019 zijn in De Krook in Gent de laureaten bekendgemaakt van de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019. De prijzen gaan naar Kinderdagverblijf De Zonnebloem (Emmaüs vzw) in Mechelen voor het kunstwerk Untitled (Prelude), naar Sint-Monica vzw voor het woonzorgcentrum De Drie Platanen in Oostende, en naar de Vlaamse Landmaatschappij voor het Park Het Zeen in Zaventem, een onderdeel van het Openruimtenetwerk Woluwebekken. De drie projecten laten zien hoe je als publieke opdrachtgever op een uitzonderlijke manier kan omgaan met complexe processen, en hoe een uitgesproken visie daarbij hand in hand gaat met ontwerpende creativiteit.

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap

De Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap erkent publieke en semipublieke bouwheren die door hun aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. De prijs, voorheen de ‘Prijs Bouwheer’ en ‘Prijs Bouwmeester’, wordt voor de tiende keer uitgereikt. Met de prijs wil het Team Vlaams Bouwmeester een ambitieus stedenbouwkundig en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen, met aandacht voor kunst in opdracht. Daarbij wordt de bouwheer, en het voorbeeldig traject dat die heeft doorlopen, voor het voetlicht geplaatst.

Voor de ‘Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019’ konden projecten worden ingediend in de categorieën ‘Masterplan’, ‘Architectuur’ en ‘Kunst in opdracht’. Een deskundige jury, bestaande uit Stefan Devoldere (decaan Faculteit Architectuur en Kunst UHasselt), Lieve Van de Ginste (L.U.S.T. architecten), Jan Vermeulen (burgemeester van de stad Deinze) en Ulrike Lindmayr (Escautville) beoordeelde 29 inzendingen op hun opdrachtformulering, procesverloop en eindresultaat. De jury stelde een shortlist op, bezocht gezamenlijk de realisaties en duidde uiteindelijk drie laureaten aan. De genomineerden krijgen een studiereis naar Nantes aangeboden in het najaar van 2020. De laureaten van elke categorie ontvingen een kunstwerk, gerealiseerd door de Belgische kunstenaar Michel François.

Deze editie werd voorbereid en georganiseerd in samenwerking met het Platform Kunst in Opdracht (Departement Cultuur, Jeugd en Media).

De trofee: Peanuts van Michel François

Michel François timmert reeds vele jaren aan een zeer gevarieerd oeuvre waarin sculpturen, installaties en video- en fotografisch materiaal met elkaar in clusters worden gecombineerd en stelselmatig in andere vormen de ruimte beïnvloeden. Op een associatieve manier visualiseert hij zijn visie en reflecties op mens en maatschappij, de wisselwerking tussen cultuur en natuur en dit geïnspireerd door de vele reizen en ontmoetingen die hij beleeft.  Met oog voor compositie en detail presenteert hij de kijker op een open en directe manier zijn universum. Hij koestert een fascinatie voor efemere en natuurlijke materialen. Hij raakt actuele maatschappelijke thema’s aan door in vorm, materiaalgebruik en ruimtelijke inplanting de oppositie op te zoeken en subtiel betekenis te genereren in een gevat en verdraaid beeld. Met het werk Peanuts, gemaakt in brons en ondergedompeld in een goudbad, roept hij de illusie van fragiliteit en vergankelijkheid op en speelt hij met de dubbele betekenis van het Engelse woord ‘peanuts’. 

De trofee voor de editie 2019 van de Prijs Wivina Demeester maakt deel uit van een onderzoek waarin hij de voorbije jaren met de betekenis van dit woord en de verwerking van een natuurlijk materiaal in een sculptuur speelt. De verticale staaf alludeert op het verlangen naar het verkennen van uitersten, en benadrukt ook het excelleren van de laureaten. De uitstraling van het werk is zowel poëtisch en efemeer als feestelijk en aanwezig. Het brengt als trofee zowel het eervolle als het relatieve van een prijs in een beeld samen.

Laureaten en juryleden van de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019