Labo & Lezing | De stad: weg van water? Op maandag 23 september 2019

 #Festivalvandearchitectuur

Lezing

Wateropgaven ontwerpen samen met natuur

Water verbindt de stad. De nabijheid van water was door de eeuwen heen een belangrijk stedenbouwkundig element. Het water bracht (letterlijk) mensen samen. Maar het water vormde met de tijd ook een bedreiging, door overstromingen, vervuiling of een gebrek aan ruimte. Veel steden hebben het water daarom onder de grond gestoken, of leven met de rug naar de waterloop. Is de stad nog wel weg van haar water?

Vanuit deze invalshoek nodigt het collectief rond het BWMSTR-label ‘weg van water’ twee water-ontwerpers uit. Twee ontwerpbureaus die het natuurlijk systeem als uitgangspunt nemen en vervolgens er op een hele andere manier mee aan de slag gaan. We vroegen hen om hun lezing op te bouwen rond de vraag: ‘Hoe kan het ecosysteem stedelijke waterlopen een kwalitatieve stedelijke ruimte bieden die mensen samenbrengt?’.

De eerste spreker is landschapsarchitect en urbanist Thierry Kandjee. Samen met architect en urbanist Sebastien Penfornis runt hij het ontwerpbureau Taktyk met vestigingen in Brussel en Parijs. Deze multidisciplinaire praktijk maakt stad door middel van projecten, onderzoek, ontwerpstudio’s, montage en kunstinstallaties. Thierry Kandjee zal spreken over landschapsontwikkeling bedacht vanuit klimaatverandering en waterbeheer met gerealiseerde projecten in Frankrijk en Brussel als leidraad.

Onze internationale spreker is Hiltrud Pötz van ‘Atelier Groenblauw’. Atelier Groenblauw – gevestigd in Delft – is een pionier op het terrein van duurzame, klimaat- en toekomstbestendige architectuur en stedenbouw. Vanuit hun overtuiging dat een integrale samenwerking met alle betrokken disciplines leidt tot de beste resultaten en tot het meest inspirerende proces worden zij door ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven en particulieren ingezet als gangmaker bij stedenbouwkundige projecten. Hiltrud Pötz zal ons een inkijk geven in de diverse projecten waar ze werkt aan een veerkrachtige stad met ruimte voor de natuur.

Opgelet: de lezing van Thierry Kandjee gaat door in het Engels.

Labo | De stadsbewoner: weg van water?

Labo – Burgers in het waterbeleid

Water verbindt de stad, letterlijk. Het zijn belangrijke routes in de stad, voor alle mobiliteit, en vormen vaak een bron van ruimtelijke kwaliteit. Toch zijn de stadsbewoners niet altijd verbonden met het water in de stad. In deze inspiratiesessie buigt het collectief rond het BWMSTR-label ‘Weg van water’ zich over de vraag hoe kunnen we burgers beter betrekken bij de stedelijke wateropgaven. En welke rol kan burgerwetenschap hier in spelen? Hoe maken we de stadsbewoner opnieuw ‘weg van water’?

De namiddag start met een aantal getuigenissen door 3 sprekers:

  • Ontwerpen voor wateropgaves met en voor iedereen door Hiltrud Potz van Atelier Groenblauw;
  • De Pacco-test: een toestel ontwikkeld door burgers die meer willen weten over het water om hen heen door Sofie Van Brustegem van Citymine(d);
  • Is’t Proper, burgerwetenschap en waterkwaliteit in Gent door YAKU vzw (ism Reagent en GMF);
  • Klimaat-adaptieve strategieën met en voor burgers en bedrijven in Arnhem door Ronald Bos van de gemeente Arnhem.

Vervolgens verzamelen we alle deelnemers rond drie tafels op zoek naar nieuwe coalities, wederzijdse inspiratie en kruisbestuiving. Elke tafel kent een andere invalshoek en vertrekt vanuit een andere openingsvraag:

  • Hoe kunnen bovenlokale overheden samen met de stadsbewoners werken aan lokale wateropgaves?
  • Hoe kan citizen-science aanjager zijn van lokale waterprojecten in de stad? Wat kan de rol zijn van opkomende en bestaande technologieën zoals sensoren bij lokale kennisopbouw?
  • Hoe betrekken we de onzichtbare burger in een klimaatadaptief waterverhaal in de stad?

De sprekers schuiven mee aan tafel, samen met Evelien Van De Vijver van Vlaamse Milieumaatschappij. Zij onderzoekt hoe burgerwetenschap een rol kan spelen in het waterbeleid en lokale wateropgaves.

Met deze namiddag willen we bruggen slaan tussen burgers, organisaties, overheden en studiebureaus. Ervaringsdeskundigen vanuit verschillende invalshoeken worden samengebracht om van elkaar te leren. We hebben immers allemaal te winnen bij een gemeenschappelijke aanpak van de water-opgaves.

Labo & Lezing | De stad: weg van water?

Lezing

Locatie

WATT The Firms
Nieuwe Wandeling 62
9000 Gent

Wanneer

Op maandag 23 september 2019 van 20u tot 22u

Toegangsprijs

Gratis toegang

 

Labo

Locatie

DOK Kantine 
Koopvaardijlaan 13
9000 Gent

Wanneer

Op maandag 23 september 2019 van 13.30u tot 17.30u