Extra project Open Oproep 41 herbestemming Sint-Hubertuskerk te Berchem voor het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) Stel je kandidaat voor vrijdag 23 april 2021, 11.00u

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en het Team Vlaams Bouwmeester publiceren een extra project Open Oproep 41 voor de gefaseerde herbestemming en inrichting van de Sint-Hubertuskerk te Berchem (Antwerpen). De kandidaatstelling voor dit project loopt tot vrijdag 23 april 2021, 11.00u.

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) zal de komende 49 jaar de Sint-Hubertuskerk in Antwerpen in erfpacht nemen. Het VAi staat in voor het onderhoud en een passende herbestemming. De Sint-Hubertuskerk krijgt dus een nieuwe invulling en zal onderdak bieden aan de collectie architectuurarchieven, een bibliotheek en kantoren. De kerk krijgt zo opnieuw een belangrijke publieke functie, met plaats voor coworking, polyvalente ruimtes en een koffie- of soepbar.

Het VAi doet een beroep op het Team Vlaams Bouwmeester voor de aanstelling van een ontwerpteam. Er wordt een multidisciplinair team gezocht dat een innovatieve en respectvolle herbestemming van het bestaande gebouw kan waarmaken binnen het vooropgestelde bouwbudget. Het team moet ervaring kunnen voorleggen met bouwkundig erfgoed en bouwhistorisch onderzoek, inclusief de waardenstelling van het interieur.

Het project zou oorspronkelijk deel uitmaken van de 41ste editie van de Open Oproep. De timing van de openbare procedure voor de toekenning van de erfpacht liet dit echter niet toe. Daarom wordt het project voor de herbestemming van de Sint-Hubertuskerk gepubliceerd als ‘Open Oproep 41bis’ en naderhand toegevoegd aan de lijst met projecten van Open Oproep 41.

De kandidaatstelling voor deze Open Oproep verloopt zoals gewoonlijk via de website www.vlaamsbouwmeester.be