Visiebeelden voor de nieuwe Grote Markt in Sint-Niklaas

OO3802 visiebundel ©Artgineering-Lama-Sweco (ALS_O)

Visiebeelden voor de nieuwe Grote Markt in Sint-Niklaas

OO3802 visiebundel ©Artgineering-Lama-Sweco (ALS_O)

Visiebeelden voor de nieuwe Grote Markt in Sint-Niklaas

OO3802 visiebundel ©Artgineering-Lama-Sweco (ALS_O)

Visiebeelden voor de nieuwe Grote Markt in Sint-Niklaas

OO3802 visiebundel ©Artgineering-Lama-Sweco (ALS_O)

Visiebeelden voor de nieuwe Grote Markt in Sint-Niklaas

OO3802 visiebundel ©Artgineering-Lama-Sweco (ALS_O)

Visiebeelden voor de nieuwe Grote Markt in Sint-Niklaas

OO3802 visiebundel ©Artgineering-Lama-Sweco (ALS_O)

Laureaat: Artgineering, LAMA Landscape Architects, Sweco Belgium BV

De tijdelijke vereniging Artgineering-Lama-Sweco (ALS_O) doopt de Grote Markt van Sint-Niklaas om tot ‘Groene Markt’. De ontwerpers vertrekken vanuit een langetermijnvisie voor het grootste publieke plein van Vlaanderen. Duurzame mobiliteit, economie, ontmoeten, omgaan met de klimaatverandering en de ontharding van meer dan één hectare vormen de uitgangspunten.

Substantieel vergroenen is cruciaal opdat de vier hectare stedelijke ruimte niet alleen plein, maar ook park en tuin zouden worden, zonder het intensieve gebruik als podium voor de donderdagmarkt, de Vredesfeesten en andere evenementen in het gedrang te brengen.
Een groene rand met een variatie aan bomen maakt een intense wisselwerking tussen de activiteiten in de rand en het centrale open veld mogelijk. Om meer en aangename verblijfzones te creëren in deze pleinrand, worden ook groenperken voorzien van bloementuinen met zitgelegenheden. Zelfs in het centrale gedeelte komen grasvelden.

In het mobiliteits- en wijkcirculatieplan formuleert het stadsbestuur de doelstelling om het doorgaand verkeer door het centrum te verminderen. Het verkeer wordt beperkt door in te zetten op bestemmingsverkeer. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers en voetgangers, en winkeliers kunnen de pleinrand activeren. De Grote Markt wordt daardoor opnieuw geïntegreerd in het stedelijk weefsel, als ontmoetings- en verblijfsplek.

De centrale open ruimte blijft het podium van de binnenstad. Tussen de talloze evenementen door is hier plaats om samen te komen, te voetballen, te barbecueën of te picknicken. Tussen de bomenrand en het noordoostelijke deel van het centrale plein liggen waterpartijen die de belevingswaarde, in het bijzonder voor kinderen, aanzienlijk vergroten. Ze dienen ook voor piekberging, koeling en waterfiltering, en werken zo als klimaatregulator voor de binnenstad.
In de zuidoostelijke hoek van het plein, ter hoogte van de Parklaan, zakt het grasveld tot aan het vloerniveau van de ondergrondse parking. Het is de eerste aanzet van een transformatie van de ondergrondse parking naar een duurzamere invulling met een toegankelijke ondergrondse fietsenstalling. De parking wordt plaatselijk opengewerkt waardoor er veel daglicht kan invallen, met mogelijkheden voor nieuwe gebruiksvormen zoals een koffiebar of fietsherstelplaats, gecombineerd met een overdekte fietsenstalling.

 

Sint-Niklaas OO3802

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de Grote Markt van Sint-Niklaas

Status project
Genomineerden