OO3709 visiebundel © GRUE, VELD OO3709 visiebundel © GRUE, VELD

Laureaat: GRUE, VELD

De studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsstrategie voor de realisatie van een administratief centrum te Heist-op-den-Berg werd gegund aan de tijdelijke vereniging GRUE en VELD.

De opdracht betreft de ‘OCMW-site’, gelegen in het bouwblok Molenstraat - Keverstraat - Vlinderstraat - Oude Liersebaan, en vloeit voort uit een eerder opgemaakt masterplan voor het centrum van Heist-op-den-Berg. De site is immers, net als andere dynamische centrumpolen – zoals het Cultuurcentrum (met cultuurplein en bibliotheek), de bergsite en de stationsomgeving – gelegen op de ruggengraat van het kleinstedelijk gebied, en wel op het centrale scharnierpunt. Zowel het station als het centrum liggen op wandel- of fietsafstand. De site wordt gekenmerkt door enkele historische waardevolle panden en een leeg, te ontwikkelen binnengebied.

Het voorstel van de tijdelijke Vereniging GRUE en VELD speelt op een intelligente manier in op de vraag van de opdrachtgever. In de plaats van één voorkeursscenario te presenteren kiest het ontwerpteam ervoor om met vier volwaardige scenario’s de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Alle scenario’s vertrekken vanuit de open ruimte als motor van de kernversterkende strategie. De concepten die het ontwerpteam hierbij naar voor schuift zijn gebaseerd op een heldere en wervende analyse van het landschap. De gunningscommissie waardeert het voorstel om complementair aan het lineaire, stedelijke en commerciële weefsel langs de Bergstraat een landschappelijk netwerk toe te voegen. Het ‘coulissenlandschap’ herwaardeert de diepte van de percelen dwars op de Bergstraat, vormt een middel om hiërarchie te brengen in het achterliggende woonweefsel en kan tevens fungeren als drager voor een groen en blauw netwerk van voetgangers en fietsers.

Met de vier scenario’s – telkens uitgewerkt met heldere en verbeeldende visualisaties – doen de ontwerpers uitspraken over de site, maar ook over mobiliteit, de relatie met het omliggende landschap en de overige dynamische centrumpolen van Heist-op-den-Berg. De gunningscommissie apprecieert de vele mogelijkheden van het vierde scenario, dat zelfs toelaat (in een vijfde scenario) om de bibliotheek toch bij het administratief centrum te voegen.

Het ‘scenario-denken’ biedt flexibiliteit met betrekking tot de verdere uitwerking en ruimte voor inbreng vanuit het participatietraject. Het schema voorgesteld door het ontwerpteam, waarin de vier mogelijke scenario’s evenwichtig geëvalueerd worden, elk met voor- en nadelen, is zeer geschikt als materiaal voor discussies en overleg, zowel intern als tijdens het participatietraject. Het ‘coulissenlandschap’ in al zijn aspecten wordt daarbij erkend als de onderlegger van toekomstige ontwerpkeuzes. Op die manier stelt het ontwerpteam een methode voor die ook kan worden toegepast voor andere sites in de gemeente.

Heist-op-den-Berg OO3709

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsstrategie voor de realisatie van een administratief centrum te Heist-op-den-Berg.

Status project
Genomineerden