OO2015 Visiebeeld © Poot Roegiers architecten

OO2015 Visiebeeld © Poot Roegiers architecten

OO2015 Visiebeeld © Poot Roegiers architecten

OO2015 Visiebeeld © Poot Roegiers architecten

Laureaat: Poot Roegiers architecten

Rijkevorsel OO2015

Volledige studieopdracht voor 1. de opmaak van een globaal ontwikkelingsplan voor de volledige OCMW campus en voor 2. de reorganisatie en beperkte uitbreiding van de bestaande administratie in samenhang met de voorzieningen van het nieuwe lokaal dienstencentrum en voor 3. beperkte uitbreiding en aanpassing van het rusthuis met een viertal kamers voor kortverblijf.

Status project
Genomineerden