Agenda Leefbuurten

Geïnteresseerd in de verschillende opgaven waarmee we aan de slag willen in Leefbuurten, gaande van een fietsvriendelijke publieke ruimte tot ontharding? In het kader van het leertraject Leefbuurten organiseren we zelf een aantal webinars en lezingen, en verwijzen we ook graag naar inspirerende events van partners.

Geïnteresseerd in de verschillende opgaven waarmee we aan de slag willen in Leefbuurten, gaande van een fietsvriendelijke publieke ruimte tot ontharding? In het kader van het leertraject Leefbuurten organiseren we zelf webinars en lezingen, en verwijzen we ook graag naar inspirerende events van partners.

SmallTalks Leefbuurten

In 2022 organiseren we in de reeks SmallTalk enkele lezingen met inspirerende sprekers die dieper op een bepaald aspect van Leefbuurten ingaan. Meer info volgt.

26/4/2022 Congres Publieke Ruimte

Op 26/4/2022 vindt het jaarlijks Congres Publieke Ruimte plaats. Noteer alvast deze datum in uw agenda. Meer nieuws over de thema’s en sprekers vindt u op de website van Infopunt Publieke Ruimte: Meer info

07/10/2021 Studiedag ‘Ontwerp ruimte voor de fiets’

Op 7 oktober organiseerden Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen een boeiende studiedag rond fietsvriendelijke publieke ruimte. Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs nam deel aan het afsluitend panelgesprek.  Je kan de presentaties hier raadplegen.

20/05/2021 VRP voorjaarscongres 15-minutenstad

In een vierdaags digitaal voorjaarscongres boog de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning zich over het vraagstuk, wat het concept van de 15-minutenstad kan betekenen voor Vlaanderen. Het Team Vlaams Bouwmeester was een van de partners voor de organisatie van dit congres Meer info. Opnames van de verschillende congresdagen kunnen worden opgevraagd bij de VRP.

22/03/2021 Webinar projectoproep Leefbuurten

Op 22 maart organiseerden we een webinar met informatie over de projectoproep en inspirerende presentaties door de auteurs van het verkennend onderzoek en andere deskundigen.
Meer info

Workshop in Atelier Bouwmeester