Agenda Leefbuurten

Geïnteresseerd in de verschillende opgaven waarmee we aan de slag willen in Leefbuurten, gaande van een fietsvriendelijke publieke ruimte tot ontharding? In het kader van het leertraject Leefbuurten organiseren we zelf een aantal webinars en lezingen, en verwijzen we ook graag naar inspirerende events van partners.

22/03/2021 Webinar projectoproep Leefbuurten

Op 22 maart organiseren we een webinar met informatie over de projectoproep en inspirerende presentaties door de auteurs van het verkennend onderzoek en andere deskundigen.
Meer info

11/05/2021 Congres Publieke Ruimte

Op 11/05, 18/05, 25/05 en 01/06 gaat het Congres Publieke Ruimte door. Noteer alvast deze data in uw agenda, meer nieuws over de thema’s en sprekers volgt later op de website van infopunt Publieke Ruimte.
Meer info

20/05/2021 VRP voorjaarscongres 15-minutenstad

In een vierdaags digitaal voorjaarscongres buigt de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning zich over het vraagstuk, wat het concept van de 15-minutenstad kan betekenen voor Vlaanderen. Het Team Vlaams Bouwmeester is een van de partners voor de organisatie van dit congres. Noteer alvast deze data in uw agenda: 20/05, 27/05, 28/05 en 03/06. Meer info over het programma volgt later op de website van VRP.
Meer info

07/10/2021 Studiedag Fietsvriendelijke Publieke Ruimte

Op 7 oktober organiseren Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen een studiedag rond Fietsvriendelijke Publieke Ruimte. Meer info volgt later op de websites van beide organisaties.

SmallTalks Leefbuurten

In het najaar organiseren we in de reeks SmallTalk enkele lezingen met inspirerende sprekers die dieper op een bepaald aspect van Leefbuurten ingaan. Meer info volgt.

 

 

Workshop in Atelier Bouwmeester