Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.×

Herbekijk het webinar Leefbuurten

Op 22 maart organiseren we een webinar met informatie over de projectoproep en inspirerende presentaties door de auteurs van het verkennend onderzoek en andere deskundigen.    

Het programma

Het webinar start om 13u30, het einde is voorzien rond 15u20.

Welkom

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers

Voorstelling projectoproep

Julie Mabilde (Team Vlaams Bouwmeester)

Voorstelling verkennend onderzoek en brochure

Stefan Bendiks, architect-stedenbouwkundige, medeoprichter Artgineering

Drie deskundigen aan het woord over Leefbuurten en inspirerende praktijken

  • Kris Peeters – zelfstandig mobiliteitsconsulent en lector aan Hogeschool PXL Hasselt
  • Pieter Foré – landschapsontwerper bij Forest en lector aan HoGent - School of Arts
  • Karolien Van Dyck – adviseur participatie bij Common Ground

Slotwoord

Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs