Publicaties

De Droge Delta. Hoe we van Vlaanderen weer een spons kunnen maken Ontwerpend onderzoek naar de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de droogteproblematiek

Deze publicatie bundelt op een toegankelijke manier de belangrijkste inzichten uit de eerste fase en uit de drie ontwerpverkenningen van de tweede fase. Het boek omvat ook een beeldessay met foto’s van Michiel De Cleene, die op onze vraag in beeld bracht hoe water in de drie onderzochte gebieden intrinsiek verbonden is met het landschap. Omdat Michiel in maart op pad ging, tijdens een van de natste maanden van 2023, zien we heel wat natte landschappen. Maar natte maanden tijdens het voorjaar, zoals bijvoorbeeld in februari 2020, behoeden ons niet per definitie voor een droge zomer. Wie graag meer wil weten, kan de volledige rapporten van twee en een half jaar onderzoekswerk erop nalezen op onze website drogedelta.be.

Rapporten fase 2 ontwerpend onderzoek

In fase 2 gingen de drie ontwerpteams van het onderzoek aan de slag met de bouwstenen uit fase 1. Zij testten deze bouwstenen uit op drie concrete gebieden:

  • Het team van LAMA landschapsarchitecten toont hoe het gebied van de Kleine Nete kan evolueren tot een belangrijk drinkwatergebied voor Vlaanderen.
  • Landschaps- en stedenbouwbureau Omgeving en Hesselteer werkten op de Moervaartdepressie en de dekzandrug Maldegem-Stekene, en brachten in beeld hoe een zoetwaterlinie ontwikkeld kan worden als buffer tegen droogte én de oprukkende verzilting.
  • Tractebel, H+N+S landschapsarchitecten en IMDC ten slotte illustreren hoe in het landschap van de Dendervallei het reliëf, de bodem en het watersysteem opnieuw meer sturend kunnen worden bij het nemen van maatregelen om droogte of wateroverlast te bestrijden.

De resultaten van dit ontwerpwerk kan u terugvinden in de drie onderzoeksrapporten.

Rapport fase 1 en atlas

Begin 2021 startte LABO RUIMTE het onderzoek ‘De Droge Delta’ op. In een eerste diagnosefase bracht het consortium Sweco, Cluster en Universiteit Antwerpen de uitdagingen rond waterschaarste in Vlaanderen, en het verband met ruimte, in kaart en beeld.