Doel

Onder de noemer ‘De Droge Delta – Ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste’ lanceerde LABO RUIMTE, het samenwerkingsverband tussen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester, in 2020 een nieuw ontwerpend onderzoekstraject. De droge zomers waarmee Vlaanderen in 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022 werd geconfronteerd, hebben ons geleerd dat we niet voorbereid zijn op langere periodes van droogte. Er gebeurt al heel wat onderzoek naar waterschaarste, maar het verband met ruimtelijke ontwikkeling werd in die onderzoeken nog te weinig in kaart gebracht. Ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen en ontwerpers hebben bovendien nog te weinig kennis en concrete bouwstenen om aan de slag te gaan met de droogteproblematiek.

Waterschaarste is een complexe problematiek. Hoewel er op jaarbasis voldoende regen valt om aan onze watervraag te voldoen, wordt er nog te veel water afgevoerd zodat we in periodes van droogte in de problemen komen. Dat heeft onder meer te maken met de manier waarop we onze ruimte gebruiken en inrichten. Als we ons echt willen wapenen voor de droogte zullen we collectief moeten evolueren naar meer infiltratie, vasthouden en hergebruik van het water. Ruimtegebruik, inrichting van de ruimte en ruimtelijke planning spelen hierin een cruciale rol.

LABO RUIMTE wil bij de recente veelheid van acties en onderzoeken die rond droogte en waterschaarste lopen een zinvolle aanvulling leveren. De focus van het onderzoekstraject ligt daarom op een proactieve aanpak en oplossingen die gelinkt kunnen worden aan ruimtegebruik, ruimtelijk beleid of de inrichting van de ruimte.