Proces

Het ontwerpend onderzoekstraject ‘De Droge Delta’ telt drie fasen: na een eerste diagnosefase volgt ontwerpend onderzoek op een aantal concrete gebieden en een reflectiefase waarin aanbevelingen worden geformuleerd.

FASE 1 – diagnose en atlas

In de diagnosefase werd in kaart gebracht wat de droogteuitdagingen voor Vlaanderen zijn, hoe die uitdagingen én de mogelijkheden om water langer vast te houden ruimtelijk gedifferentieerd zijn, en wat mogelijke ruimtelijke strategieën of bouwstenen zijn waar ontwerpers en ruimtelijke planners mee aan de slag kunnen.

Een van de vaststellingen is dat we de hoeveelheid neerslag die tijdens de natte winterperiode valt, te weinig vasthouden en onvoldoende weten om te zetten in strategische waterreserves die we tijdens de drogere zomerperiodes nodig hebben om het tekort aan water te compenseren. In het rapport van fase 1 worden de kansen voor het ontwikkelen van strategische watervoorraden in het landschap in kaart gebracht.

FASE 2 – ontwerpend onderzoek op drie gebieden

Met de inzichten en bouwstenen uit de diagnose en atlas gaan drie ontwerpteams in de tweede fase, in overleg met experten en actoren, verder aan de slag om de ruimtelijke strategieën uit te testen op drie concrete gebieden:

  • De Denderflanken: Tractebel, H+N+S Landschapsarchitecten en IMDC
  • De Moervaartvallei: Omgeving en Hesselteer 
  • De Kleine Nete: LAMA landschapsarchitecten en HoGent