events

De Droge Delta, hoe we van Vlaanderen weer een spons kunnen maken SmallTalk 50

Na een eerste verkennende onderzoeksfase waarin de verschillende droogte-uitdagingen in Vlaanderen werden gedetecteerd, lanceerde LABO RUIMTE een oproep aan ontwerpteams. In drie gebieden in Vlaanderen gingen we aan de slag :

  • Het team van LAMA landschapsarchitecten toont hoe het gebied van de Kleine Nete kan evolueren tot een belangrijk drinkwatergebied voor Vlaanderen. 
  • Landschaps- en stedenbouwbureau Omgeving en Hesselteer werkten op de Moervaartdepressie en de dekzandrug Maldegem-Stekene, en brachten in beeld hoe een zoetwaterlinie ontwikkeld kan worden als buffer tegen droogte én de oprukkende verzilting.
  • Tractebel, H+N+S landschapsarchitecten en IMDC ten slotte illustreren hoe in het landschap van de Dendervallei het reliëf, de bodem en het watersysteem opnieuw meer sturend kunnen worden bij het nemen van maatregelen om droogte of wateroverlast te bestrijden.

In de reeks SmallTalk presenteerden de drie teams kort de resultaten van hun werk en wordt, vers van de pers, het boek ‘De Droge Delta, hoe we van Vlaanderen weer een spons kunnen maken’ voorgesteld.

De Droge Delta SmallTalk 44

Binnen het onderzoekstraject ‘De Droge Delta’ van LABO RUIMTE worden in verschillende fasen de ruimtelijke uitdagingen en oplossingen voor droogte in Vlaanderen in beeld gebracht. Het onderzoeksteam van CLUSTER landschap & stedenbouw, Sweco en Universiteit Antwerpen (Ecobe) presenteerde op 23 november 2021 de nieuwe inzichten die in de diagnosefase naar boven kwamen. Het diepgravende onderzoek van één jaar werd toegelicht, waarna we in gesprek gingen met de aanwezigen. 

Sponsland in de Droge Delta SmallTalk 47

Wat kan Labo Ruimte voor het ontwerpend onderzoek ‘De Droge Delta’ leren van SPONSLAND uit Groningen/Nederland? Dit is de centrale vraag in deze gespreksavond, die op 24 maart 2022 plaatsvond in het Atelier Bouwmeester. Yttje Feddes ging er in gesprek met ontwerpers, opdrachtgevers en waterbeheerders in Vlaanderen.