De Droge Delta wint de Vlaamse Planningsprijs 2023

Het LABO RUIMTE onderzoek De Droge Delta werd als beloftevol planningsinitiatief door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) bekroond met de Vlaamse Planningsprijs. De jury erkent de relevantie van het werk voor de gehele Vlaamse planningswereld. 

Het onderzoek is een initiatief van LABO RUIMTE, het samenwerkingsverband tussen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester. Met de Vlaamse Planningsprijs lauwert de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame, kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening.

Met de Droge Delta willen we ruimtelijke actoren (ontwerpers, administraties, planologen, gebiedswerkers,…) inzichten geven om ook ruimtelijk aan de slag te gaan met de droogteproblematiek. Vele oplossingen blijven nog te veel hangen in infrastructuurlogica’s en end-of-pipe maatregelen. De Droge Delta toont dat we veel proactiever en effectiever kunnen werken door niet niet enkel aandacht te besteden aan het 'zichtbare water' in de waterlopen, maar ook aan het hele traject dat het hemelwater aflegt vanaf de plek waar het neervalt en infiltreert, om vervolgens doorheen de bodem en ondergrond te bewegen. Dit betekent dat we onze landschappen over de volledige oppervlakte van het stroomgebied veel meer op maat van het water moeten inrichten om het water beter te laten infiltreren, langer vast te houden in de bodem, en de afstroom naar de waterlopen te vertragen. Water moet veel meer sturend worden voor ons ruimtegebruik.

Deze erkenning toont dat ook ontwerpend onderzoek een belangrijke plaats heeft in een planningsproces. De kracht van ontwerp ligt in het feit dat toekomstige mogelijkheden, die nog niet of moeilijk voorstelbaar zijn, kunnen worden gedetecteerd en verbeeld. In de huidige samenleving, die wordt geconfronteerd met urgente en complexe maatschappelijke opgaven, is hier meer dan ooit nood aan.

Het Team Vlaams Bouwmeester en het Departement Omgeving zijn heel trots op deze prijs. Maar dit resultaat was uiteraard niet mogelijk geweest zonder de vele (gebieds)experts die ons begeleidden doorheen het gehele proces, en bovenal de ontwerp- en onderzoeksteams waarmee we mochten samenwerken: CLUSTER landschap en stedenbouw, Sweco, Universiteit Antwerpen, LAMA landschapsarchitecten, Landschap- en stedenbouwbureau OMGEVING, Hesselteer, Tractebel, H+N+S landschapsarchitecten en IMDC.