Bouwmeester Scan Wommelgem

Situering van de gemeente

Wommelgem is gesitueerd in de grootstedelijke rand van Antwerpen en behoort grotendeels tot het grootstedelijk gebied Antwerpen. Deze rand - ook wel de gordel van Antwerpen genoemd - staat bekend om de veelzijdigheid van structuren, qua woonomgevingen, bedrijvigheid, infrastructuur en landschap. Tegelijkertijd domineert de oost-westelijke richting qua structuren en verbindingen. De gemeente Wommelgem voldoet aan deze omschrijving: het noorden van de gemeente overlapt met één van de groene vingers - de Schijnvallei - richting Antwerpen vanuit het open Kempens Landschap. Daarnaast zijn er belangrijke economische structuren, zoals het Albertkanaal en de E34/E313 als grootstedelijke as en onderdeel van de economische ruggengraat van het grootstedelijk gebied.  Het Albertkanaal vormt onderdeel van een groter economisch netwerk en via de E34/E313 is Wommelgem verbonden met Antwerpen enerzijds en Luik en Eindhoven anderzijds. De bebouwde ruimte is sterk vergroeid met de lijninfrastructuren en ligt inmiddels ingesnoerd tussen de wegen, wat zowel woon- als industriegebieden betreft. Aan de westkant van de gemeente ligt een ringweg van Antwerpen: de R11, wat ook voor de gemeente een belangrijke noord-zuidverbinding is. Bij gebrek aan een treinstation is Wommelgem vooral per tram en bus bereikbaar, waarbij het tramnetwerk ook een speerpunt van het grootstedelijk gebied is.

Bouwmeester Scan Wommelgem gemeentebestuur Wommelgem

De gemeente Wommelgem is 12,99 km² groot en telde 12.991 inwoners in 2021.

ontwerpteam

PosadMaxwan, 2DVW

Eindrapport

Lees het einddocumentBouwmeesterscan Wommelgem