Bouwmeester Scan Torhout

Situering van de gemeente

De geschiedenis van Torhout wordt gekenmerkt door een afwisseling van periodes van bloei en verval. In de Merovingische periode had Torhout een prominente functie in het Vlaamse land door de aanwezigheid van een klooster. Kort na 860 schonk de Franse koning het klooster aan Boudewijn (die later ook het graafschap Vlaanderen kreeg), waardoor Torhout die succesrijke functie verloor aan Brugge. Het duurde nog een grote 200 jaar vooraleer de stad die slag te boven kwam en de toestemming kreeg een jaarmarkt te organiseren. De graaf van Vlaanderen bouwde in functie hiervan het kasteel van Wijnendale. De traditie van de jaarmarkten zette zich door in de paardenmarkten, maar kon Torhout toch nooit meer de allure van de vroege Middeleeuwen bezorgen.

In de 18e – 19e eeuw onderging Torhout belangrijke en bepalende wijzigingen: de bevolking nam toe, steenwegen en de spoorlijn Brugge-Kortrijk werden aangelegd en er was de groei van ambachtelijk-industriële nijverheid wat zorgde voor een economische heropbloei. Daarnaast was het kleinbedrijf toonaangevend in de landbouw. De ontginning van braakliggende gronden (veldgebieden) werd gestimuleerd, waardoor moerassen en drassige gronden werden drooggelegd en in cultuur gebracht, en nieuwe landbouwgronden ontstonden. Buiten het stadscentrum bewaart Torhout tot op vandaag nog steeds een landelijk en agrarisch karakter door de aanwezigheid van talrijke akkerlanden, weides en boerderijen.

Bouwmeester Scan Torhout Stadsbestuur Torhout

De stad Torhout is 45,34 km² groot en telde 20.467 inwoners in 2020.

ontwerpteam

Maat-ontwerpers, Voorland, Tractebel

Eindrapport

Lees het eindrapportCover Bouwmeester Scan stad Torhout