Bouwmeester Scan Tessenderlo

Situering van de gemeente

Tessenderlo is een gemeente in Limburg, op de grens met zowel de provincie Antwerpen als Vlaams-Brabant. Men spreekt wel eens over 'de neus van Limburg', omdat de provinciegrens hier zo'n
grillig verloop kent. Dit maakt van Tessenderlo een buitenbeentje onder de Limburgse gemeenten, dat niet zo sterk deel uitmaakt van de provinciale netwerken. Anderzijds is de link met nabije steden zoals Diest in Vlaams-Brabant wel sterk.

Tessenderlo ligt in de Zuiderkempen, waar een heel netwerk van niet-centrumsteden aanwezig is zonder duidelijk overheersend centrum: Aarschot en Diest in Vlaams-Brabant, Beringen en Leopoldsburg
in Limburg, Mol, Geel, Herentals en Westerlo in Antwerpen. Tessenderlo maakt als stadje met een goed uitgebouwd voorzieningenaanbod mee deel uit van dit netwerk en fungeert als lokaal centrum zonder al te grote bovenlokale uitstraling.

De ruimtelijke structuur van de gemeente wordt sterk bepaald door twee grote infrastructuren: het Albertkanaal en de E313 autostrade, die hier vrijwel parallel aan elkaar verlopen. Tessenderlo is niet (meer) aangesloten op het spoornetwerk. Het oostelijk deel van de gemeente, waar die grote infrastructuren lopen en ook de meeste industrie zich heeft gevestigd, is sterk bebouwd en kent op verschillende plaatsen een stedelijk karakter.

Het westelijk deel van Tessenderlo is veel landelijker en wordt gedomineerd door de uitgestrekte bossen van Averbode en Gerhagen. Tessenderlo maakt deel uit van wat in Limburg de grote landschappelijke eenheid van de Noord-Limburgse naaldbossen genoemd wordt, gekenmerkt door schrale zandgronden en naaldbomen. Anderzijds is Tessenderlo ook hier een grensgemeente, in het zuiden begint immers het landschap van de Vallei van de Zwarte Beek, dat overgaat in dat van de Demervallei en Oost-Hageland: regio's die eerder gekenmerkt worden door een nat karakter, met vruchtbare bodems en een veel rijkere fauna en flora.

Tessenderlo kent een geschiedenis als industrieel centrum sinds de late 19e eeuw, met de vestiging van een chemisch bedrijf oostelijk van het centrum (het latere 'Tessenderlo Chemie') en later met de ontwikkeling van een belangrijke industriezone tussen het Albertkanaal en de E313.

Bouwmeester Scan Tessenderlo Gemeentebestuur Tessenderlo

De gemeente Tessenderlo is 51,64 km² groot en telde 18.727 inwoners in 2020.

ontwerpteam

Buur

Eindrapport

Lees het einddocumentEindrapport Bouwmeester Scan Tessenderlo