Bouwmeester Scan Ternat

Situering van de gemeente

Ternat. Een radioluisteraar hoort de naam van de gemeente vaak voorbijkomen onder de rubriek ‘file-nieuws’. De E40 doorsnijdt de gemeente in het noorden, op slechts 7 km van de Brusselse ring.

Binnen het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) werd Ternat geselecteerd als ‘specifiek econo-misch knooppunt’. Ternat trok daarmee de kaart van de logistieke activiteiten en distributie. Een goede ont-sluiting via de weg, de E40 en de N285, werd hiervoor cruciaal bevonden (Provincie Vlaams-Brabant, 2012). De gemeente maakt deel uit van de verstedelijkte 'Vlaamse Ruit'.

De gemeente behoort tevens tot de groene gordel rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Landschappelijk maakt Ternat deel uit van het Pajottenland, een licht heuvelachtige streek met voor-namelijk landbouw. De gemeente behoort tot het gebied regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei.

De oppervlakte open ruimte per inwoner (1.001 m²/inw) ligt betrekkelijk lager dan het gemiddelde overgangsgebied (1.756 m²/inw) of Vlaanderen  (2.068 m²/inw).

Bouwmeester Scan Ternat Gemeentebestuur Ternat

De gemeente Ternat is 24,48 km² groot en telde 16.012 inwoners in 2020.

ontwerpteam

PTA, Traject, M-tech

Eindrapport

Lees het einddocumentCover Bouwmeester Scan gemeente Ternat