Bouwmeester Scan Temse - PTA, Traject, M-tech Bouwmeester Scan Temse - PTA, Traject, M-tech

Bouwmeester Scan Temse

Situering van de gemeente

Temse is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en wordt in het zuiden begrensd door de Schelde, die de gemeente van het grondgebied van de provincie Antwerpen scheidt. De buurgemeenten zijn Beveren, Bornem, Hamme, Kruibeke, Sint-Niklaas en Waasmunster.

De gemeente valt binnen het arrondissement Sint-Niklaas. Ze is één van de 10 gemeentes die tot de geografische streek Waasland behoort en maakt tevens ook deel uit van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Gezien ca. 35% van de gemeentegrens grenst aan deze waterlopen, heeft het Sigmaplan van de Vlaamse Overheid een grote invloed op het grondgebied van de gemeente.

Temse is een zeer gegeerde woonplaats door de goede verbinding met Gent en Antwerpen (E17), Sint-Niklaas, Mechelen en Brussel (N16-A12) en Dendermonde (N41). Ook de gunstige ligging aan de Schelde heeft bijgedragen tot de bloei van de dorpen.

Anders dan een eerste blik op Temse doet vermoeden, scoort de gemeente op vlak van groen niet best. Slechts 51% van de inwoners heeft bin-nen de 800m toegankelijk wijkgroen (t.o.v. 68% in het gemiddelde provinciaal kleinstedelijk gebied). Het aan-deel biologisch waardevol groen is beperkt (11% t.o.v. gemiddeld 23% voor provinciaal kleinstedelijk gebied) en de open ruimte per inwoner is minder dan de helft van het gemiddelde in provinciaal kleinstedelijk gebied (respectievelijk 869m2 t.o.v. 1.968m2).

Het aandeel voetgangers, fietsers en gebruikers van openbaar vervoer voor woon-werk-school verkeer ligt telkens iets lager dan gemiddeld in provinciaal kleinstedelijk gebied en dan gemiddeld in Vlaanderen. Opvallend is het hoog ruimtelijk rendement wonen en de sterke evolutie hierin. De gemeente tracht in te zetten op compacte woonvormen

Bouwmeester Scan Temse Gemeentebestuur Temse

De gemeente Temse is 40,1 km² groot en telde 30.196 inwoners in 2020.

ontwerpteam

PTA, Traject, M-tech

Eindrapport

Lees het eindrapportCover Bouwmeester Scan gemeente Temse