Bouwmeesterscan Boom Bouwmeesterscan Boom - PosadMaxwan, 2DVW

Bouwmeester Scan Boom

Situering van de gemeente

De gemeente Boom is gelegen aan de rivier de Rupel, ten zuiden van de stad Antwerpen. Samen met omliggende gemeenten ligt Boom in het geografische gebied dat sterk is bepaald door de kleiontginningen voor de baksteenindustrie. Onder andere vanwege de kleiputten en de hoge dichtheden van kernen onder-scheidt dit gebied zich van de rest van de provincie Antwerpen.

Boom vormt het knooppunt tussen de A12 en de Rupelstreek, maar biedt weinig centrumfuncties. De Rupel vormt een eerste belangrijk structuurdragend element in de regio en zorgt ervoor dat Boom onderdeel uitmaakt van het Regionaal Landschap Rivierenland. De kaart laat de groenblauwe corridor in oost-westelijke richting vanaf de Schelde duidelijk zien.

De andere corridor die de kaart toont is een tweede belangrijke drager voor ruimtelijke ontwikkeling in de streek: de A12 als verbinding tussen Antwerpen en Brussel. Wat betreft de overige modaliteiten is Boom veel minder goed ontsloten: Boom ligt geheel binnen een buffer van 3 kilometer van een treinstation, maar met een beperkte frequentie van treinen, indirecte ver-bindingen richting het zuiden en een stationsomgeving met beperkte knoop- en plaatswaarde blijft de auto een dominante positie behouden. De centrale ligging van Boom in de Vlaamse Ruit - centraal tussen Antwerpen, Brussel, Mechelen en Sint-Niklaas - komt hemelsbreed meer ten uiting dan gezien de bestaande verbindingen.

Bouwmeester Scan Boom Gemeentebestuur Boom

De gemeente Boom is 7,39km² groot en telde 18.555 inwoners in 2020.

ontwerpteam

PosadMaxwan, 2DVW

Eindrapport

Lees het einddocumentEindrapport Bouwmeesterscan Boom