Bouwmeester Scan Bierbeek

Situering van de gemeente

Bierbeek is gesitueerd in het zuiden van de provincie Vlaams-Brabant, net boven de taalgrens. De gemeente bevindt zich aan de rand van de Vlaamse Ruit en het groot aaneengesloten Hagelands - Haspengouws open ruimtegebied. Bierbeek behoort tot het arrondisse-ment Leuven en de nabijheid van dit stedelijk gebied en de Vlaamse Ruit is dan ook duidelijk zichtbaar in de vele trends die spelen in Bierbeek; de gemeente balanceert tussen een landelijk en randstedelijk karakter.

De gemeente bestaat uit diverse kernen (deelgemeenten) die met elkaar verbonden zijn via wegen met daarlangs veelal lintbebouwing. De kernen nabij Leuven stralen een randstedelijk karakter uit, terwijl de kernen richting het zuiden veel landelijker zijn. De landelijke structuur van de open ruimte wordt ook doorsneden door de randstedelijke structuur met grote ontsluitingen, zoals de E40. De Tiensesteenweg maakt dat Bierbeek op de as tussen Leuven en Tienen is gelegen en bepaalt sterk de ruimtelijke ontwikkeling. Ook wordt de gemeente doorsneden door een tweetal spoorwegen, maar met gebrek aan een treinstation in Bierbeek dienen deze spoorwegen vooral het regionale belang. De doorsnijdingen werken op lokaal niveau als ecologische en functionele barrières en veroorzaken voornamelijk een goede autobereikbaarheid.

Bouwmeester Scan Bierbeek Gemeentebestuur Bierbeek

De gemeente Bierbeek is 38,96 km² groot en telde 10.162 inwoners in 2020.

ontwerpteam

PosadMaxwan, 2DVW

Eindrapport

Lees het einddocumentCover Bouwmeester Scan gemeente Bierbeek